کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در مناقصات (1394)

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم (سال 1394) (بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/7/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

از آن‌جایی که طبق ماده (20) قانون برگزاری مناقصات، دستگاه‌های مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند، این دستورالعمل به استناد بند «ث» ماده (30) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مصوبه شماره 108972/ت3296هـ مورخ 5/9/1385 هیأت وزیران) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران) به منظور اعمال رویه واحد، زمینه‌سازی رقابت صحیح‌تر در تعیین قیمت‌های متناسب پیشنهادی (بندهای «الف» و «ز» ماده (2) قانون برگزاری مناقصات) و همچنین، پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران، در هفت صفحه و دو پیوست، برای بهر‌ه‌برداری در مناقصات حوزه کارهای پیمانکاری به عنوان راهنما ابلاغ می‌شود.

استفاده از این دستورالعمل الزامی نبوده و دستگاه‌های مناقصه گزار مجاز به استفاده از روش‌های مناسب دیگری هستند که تناسب بیشتری با وضعیت دستگاه و موضوع مناقصه داشته باشد ولیکن چنانچه در اسناد مناقصه روش ارزیابی مالی دیگری ذکر نشود، راهنمای حاضر مبنای بررسی قیمت و ارزیابی مالی مناقصه‌گران خواهد بود.

این بخشنامه، از تاریخ 1/10/1394 جایگزین بخشنامه شماره 65663/100 مورخ 14/8/1391 می‌شود.

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي

1- کلیات و محدوده کاربرد

 1-1. این دستورالعمل برای تعیین دامنه قیمت‌های پیشنهادی متناسب در ارتباط با بندهای «الف» و «ز» ماده (2) و ارائه روش ارزیابی مالی بند «الف» ماده (20) قانون برگزاری مناقصات برای ارزیابی مالی پیشنهاد قیمت‌ها تهیه شده است.

1-2. این دستورالعمل در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای، برای ارزیابی مالی قیمت‌های پیشنهادی در کارهای پیمانکاری حوزه نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران) استفاده می‌شود. استفاده از این دستورالعمل در سایر مناقصه‌ها (در صورت عدم وجود دستورالعمل در آن حوزه) به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار است.

2- تعاریف

2-1. مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی: پیشنهادی است که در آن سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توأم و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوی که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مؤلفه را به صورت منفرد و سرجمع محقق کند.

2-2. دامنه قیمت‌های متناسب: محدوده‌ای از قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران است که در آن، مناقصه‌گر با قیمت پیشنهادی ارایه‌شده، ضمن عدم تحمیل هزینه و ریسک غیرمتعارف بر دستگاه مناقصه‌گزار، با تأمین حداقل الزامات کیفیت، زمان و هزینه، توانایی انجام موضوع مناقصه را داشته باشد.

2-3. برآورد اجرای کار (): مبلغی است که توسط دستگاه مناقصه‌گزار بر اساس دستورالعمل‌های مربوط تهیه می‌شود و در صورت مصلحت در قالب اسناد مناقصه در اختیار مناقصه‌گران قرار می‌گیرد. در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد طبق فهرست یادشده با اعمال ضرایب بالاسری و منطقه‌ای (مطابق با بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/4/1394) انجام می‌شود.

برآورد به هنگام (): مبلغ به روز شده اجرای کار با لحاظ عوامل مؤثری مانند تغییرات قیمت از زمان مبنای برآورد اجرای کار تا زمان ارائه پیشنهاد پیمانکار (در قراردادهای مشمول تعدیل) یا دوران ساخت (در قراردادهای فاقد تعدیل) می‌باشد.

2-5. تعداد مناقصه‌گران (): برابر است با تعداد مناقصه‌گرانی که پس از ارزیابی شکلی، قیمت پیشنهادی آن‌ها مورد تأیید شکلی (کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاها) کمیسیون مناقصه قرار گرفته باشد.

2-6. میزان اهمیت مناقصه: تابع برآورد اجرای کار، حساسیت و پیچیدگی پرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام