کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مديريت تضامين دولت

دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مديريت تضامين دولت (tazamin.mporg.ir) (بخشنامه شماره 166252 مورخ 3/4/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای ماده (5) تصویب‌نامه شماره 21953/ت54855هـ مورخ 29/2/1397 هیئت وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه، «سامانه جامع مدیریت تضامین دولت» توسط سازمان راه‌اندازی شده و ضروری است پس از ابلاغ این دستورالعمل برای صدور هر گونه تضامین به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله تضامین تسهیلات داخلی و خارجی، تضامین انتشار اوراق مالی اسلامی، خرید تضمینی گندم، ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، تضامین عهده دولت در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و سایر تضامین صادره، فرایندهای کاری از طریق این سامانه به شرح این دستورالعمل (گردش کار و الزامات پیوست) انجام گیرد. با عنایت به اینکه صدور هر گونه تضامین خارج از گردش کار در سامانه یادشده امکان‌پذیر نخواهد بود و به استناد بند «س» تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می‌دارد ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد، بنابراین در صورتی که هر مرجع دیگری به غیر از سازمان نسبت به صدور تضامین اقدام نمایند، فاقد وجاهت قانونی است.

فرایند کلی برای صدور تضامین در سامانه مطابق مراحل مندرج در شکل زیر انجام می‌شود و اخذ تأییدیه در تمامی مراحل (حسب مورد) الزامی است. در هر مرحله اقدامات و الزاماتی وجود دارد که متولی مربوطه می‌بایست نسبت به انجام و مستندسازی آنها بر اساس کاربرگ‌ها و رویه‌های ابلاغی اقدام نمایند.

شناسنامه قانون | chart tazamin

دسترسی به سامانه از طریق آدرس زیر انجام می‌شود و نام کاربری و رمز عبور و همچنین راهنمای تفصیلی آن متعاقباً ارسال خواهد شد.

http://tazamin.mporg.ir

محمد باقر نوبخت- سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام