کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

لزوم دعوت از مناقصه‌گران در تمام جلسات گشایش پاکت‌ها

لزوم دعوت از مناقصه‌گران در تمام جلسات گشایش پاکت‌ها (بخشنامه شماره 372621 مورخ 9/7/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات

مطابق بند “د” ماده (18) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، دستگاه مناقصه‌گذار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید؛ اما برابر بند “ح” ماده 5 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388، هر گونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت‌ها شود، به منزله نقص مقررات راجع به برگزاری مناقصه تلقی شده و تفاوت دو مقرره اخیر، موجب اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی مناقصه‌گزاران گردیده است؛ لذا بخشنامه حاضر بر اساس ضرورت اتخاذ رویه واحد و یکپارچه دستگاه‌ها در اجرای قانون و توجه دادن آنان به اجرای فرآیندی که با اصل حاکمیت قانون، شناسایی حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات، شفافیت، حفظ حقوق شهروندی و نظارت مردمی بر عملکرد نهادهای عمومی انطباق بیشتری دارد، به شرح زیر صادر می‌گردد:

“در راستای بند “ح” ماده (5) قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 26/12/1388، کلیه دستگاه‌های مشمول، موظف‌اند ترتیبی اتخاذ نماینده که حق مناقصه‌گران مبنی بر شرکت در هر یک از جلسات گشایش پاکت‌ها (اعم از پاکت الف، ب و ج) به نحو مقتضی رعایت و از آنها جهت حضور در جلسات مزبور به موقع دعوت به عمل آورده شود. عدم رعایت تکلیف اخیر از مصادیق حق طرح شکایت در هیأت رسیدگی موصوف می‌باشد.”

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام