کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات

اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 31935/ت55873هـ مورخ 31/3/1399 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 25/3/1399 به پیشنهاد شماره 376042 مورخ 18/7/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلایم ایران تصویب کرد:

تبصره (1) بند (ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقضات موضوع تصویبنامه شماره 84217/ت33772ت مورخ 16/7/1385 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه‌های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از (50%) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه‌گران فوق‌الذکر باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مقررات مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام