کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (شماره ۱۴۰۲/۲۷۲۲/دش مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه فرهنگیان- سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان

در اجرای منویات و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تقویت کمی و کیفی همه جانبه دانشگاه فرهنگیان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان و در راستای کیفیت‌بخشی به زیر نظام تربیت‌معلم و منابع انسانی و به‌منظور تمهید و تأمین الزامات اجرایی لازم جهت «بازمهندسی سیاست‌ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست‌‌های مناسب برای ارتقاء شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش‌و پرورش» موضوع راهکارهای مربوط به هدف عملیاتی شماره (۱۱) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش؛ سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان به شرح مواد ذیل احصاء و اعمال می‌گردد:

ماده ۱- برای ارتقاء نظام تخصصی تربیت دانشجو- معلم:

الف) وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی «تربیت معلم» اقدام نموده و «نظام اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو- معلم» را با رویکرد استعدادیابی برای شغل معلمی و احراز شایستگی‌ها از طریق ارزیابی علمی، عمومی، تخصصی و سابقه تحصیلی، تدوین نماید.

ب) دانشگاه فرهنگیان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند «نظام‌نامه‌ جذب و تربیت‌معلم را با مشارکت دانشگاه‌های منتخب و حوزه‌های علمیه» تدوین نمایند و اجرایی‌سازی آن را از سال تحصیلی ۱۴۰ ۳- ۱۴۰۲ آغاز نمایند. اعتبار این نظام‌نامه از زمان شروع اجرا؛ حداکثر ۵ سال است و تمدید آن با کسب مجوز از ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

ج) دانشگاه فرهنگیان موظف است «آئین‌نامۀ جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی» را با مشارکت نهادهای ذی‌ربط تدوین نماید.

د) دانشگاه فرهنگیان با تائید وزارت آموزش‌وپرورش و همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به طراحی «الگوی استقرار نظام ملی تربیت‌معلم» و تدوین «آئین‌نامه اعطاء راتبه معلمی» اقدام نماید.

تبصره: سازمان‌های اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف‌اند نسبت به تخصیص ردیف استخدامی و اعتبارات لازم اقدام نمایند.

مادۀ ۲- با هدف تأمین، جذب و نگهداشت و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی موردنیاز دانشگاه فرهنگیان:

الف) دانشگاه فرهنگیان نسبت به تدوین «آئین‌نامۀ اختصاصی ارتقاء مرتبۀ اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان» متناسب با مأموریت معلم ‌پروری این دانشگاه اقدام و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ب) وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است به منظور تشویق اعضای هیأت‌علمی سایر دانشگاه‌های کشور به همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه فرهنگیان، نسبت به تعریف و تعیین امتیاز ویژه «فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان» اقدام و آن را پس از تصویب به دانشگاه‌ها، ابلاغ نماید.

ج) هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان زیر نظر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس می‌گردد. ترکیب اعضای این هیأت توسط شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می­شوند.

مادۀ ۳- دانشگاه فرهنگیان موظف است ۱۰ الی ۲۰ درصد واحدهای درسی دوره‌های تحصیلی دانشگاه را از سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ به دروس کارآموزی و کارورزی اختصاص دهد. وزارت آموزش‌وپرورش نیز موظف است قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ نسبت به تعیین و تخصیص مدارس تجربی وابسته آموزشی دانشگاه فرهنگیان، به‌تناسب نیاز هریک از پردیس‌های دانشگاه در سراسرکشور، اقدام و سازوکارهای تشویقی لازم را در طرح رتبه‌بندی معلمان، پیش‌بینی نماید.

مادۀ ۴- به‌منظور ارزیابی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مشاغل آموزشی و تربیتی، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش موظف است با همکاری دانشگاه فرهنگیان «آئین‌نامه جامع صلاحیت حرفه‌ای معلمی» را تدوین نماید. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که از سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ شرط هرگونه به‌کارگیری و یا استخدام جدید در حرفۀ معلمی در کلیۀ مدارس کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) دارا بودن گواهینامۀ صلاحیت معلمی باشد.

مادۀ ۵- دانشگاه فرهنگیان موظف است نسبت به طراحی دوره‌های آموزشی و تدوین برنامۀ درسی رشته‌های مرتبط با مدیریت مدرسه؛ اقدام و ظرف یک سال پردیس/ دانشکدۀ اختصاصی تربیت و توانمندسازی مدیران آموزشی را راه‌اندازی نماید؛ به‌نحوی‌که از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰ ۴- ۱۴۰۳، گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی یا دانش‌آموختگی در رشته‌های مرتبط با مدیریت مدرسه، به عنوان یکی از شروط احراز شایستگی مدیریت مدارس، منظور گردد.

مادۀ ۶- دانشگاه فرهنگیان مکلف است نسبت به تدوین «نظام‌نامۀ جامع فرهنگی‌ ‌تربیتی دانشجو معلمان» هم‌راستا با ساحت‌های شش‌گانۀ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اقدام نماید. گذراندن دروس/ دوره‌ها و واحدهای فرهنگی تربیتی معین‌شده در این نظام‌نامه، همانند واحدهای برنامه درسی دوره‌های تحصیلی، الزامی است. دانشگاه مجاز است نسبت به معادل‌سازی دروس/ دوره‌ها و واحدهای این نظام‌نامه با دروس عمومی و تربیتی متناظر آن‌ها در برنامه درسی رشته‌های مختلف اقدام نماید.

مادۀ ۷- به‌منظور اصلاح آرایش درونی و تقویت کمّی و کیفی دانشگاه فرهنگیان، ساختار و سازمان این دانشگاه در قالب یک دانشگاه ملی دربرگیرنده ۳۱ دانشگاه استانی بازطراحی می‌شود. تعداد واحدهای استانی متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری قابل تغییر است.

الف) دولت موظف است ساختمان‌های اداری، آموزشی و رفاهی متعلق به دستگاه‌های اجرایی را که در اختیار واحدهای دانشگاه جامع علمی‌کاربردی وابسته به آن دستگاه‌ها بوده است، به مدت حداقل ۱۰ سال در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهد.

ب) وزارت آموزش‌وپرورش موظف است فضاها و مکان‌های مربوط به دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم سابق را قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲، در­اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهد.

تبصره: سازمان برنامه و بودجه موظف است سالانه اعتبار مورد نیاز برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و مقاوم‌سازی فضای آموزشی و رفاهی را برای دانشگاه فرهنگیان تأمین نماید.

مادۀ ۸- نظام‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های موردنیاز برای تحقق این سیاست‌ها و ضوابط خصوصاً مواردی که در مواد مختلف به تدوین آن‌ها اشاره ‌شده است- به استثناء آیین‌نامه اختصاصی ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید- حداکثر ظرف شش ماه توسط نهادهای متولی تدوین می‌شود و پس از تصویب ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا بوده و جایگزین ضوابط پیشین می‌شود.

ماده ۹- این مصوبه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره در جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی- سیدابراهیم رئیسی

1 دیدگاه

  1. سلام
    یکی از شرایط جذب سرباز معلم اینه که کسر خدمت نداشته باشی و تعهد هم خواهند گرفت،
    باتوجه به اینکه بسیجی ها در اولویتند، مگه میشه بسیجی باشی و کسر خدمت نداشته باشی؟؟؟!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام