کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوباتوزارت آموزش و پرورش

الحاق يک بند به ماده (۱) مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشی دانشگاه فرهنگيان موضوع: شرایط و ضوابط داوطلبان حرفه­ معلمی

الحاق يک بند به ماده (۱) مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشی دانشگاه فرهنگيان موضوع: شرایط و ضوابط داوطلبان حرفه­ معلمی (مصوبه شماره ۱۴۰۲/۱۱۶۶۶/دش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت آموزش و پرورش- دانشگاه فرهنگیان

ماده واحده «الحاق یک بند جدید به ماده (۱) مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان» که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می­‌گردد:

شرایط و ضوابط داوطلبان حرفه­ معلمی

ماده واحده- با استناد به بند ۳-۲ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و در اجرای راهکار ۳ـ۱۱ سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و با هدف جذب معلمان مستعد و با انگیزه و رعایت و تامین اقتضائات خاص حرفه­ معلمی، یک بند جدید تحت عنوان بند «ه» به ماده (۱) مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»، به شرح عبارات ذیل الحاق می گردد:

هـ) شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی داوطلبان حرفه­ معلمی موضوع قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، به موجب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می­گردد».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی- سیدابراهیم رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام