کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (پیش‌نویس مصوبه هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (پیش‌نویس مصوبه هیأت وزیران)

برطبق ماده (31) اجرای اختیارات تفویضی رئیس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌ گذاری همه ‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ ها و تقویت نقش و جایگاه استان ‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه ‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان واگذار می شود.

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

مطابق بند “الف” ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور “شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان” در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ ها مشخص می ‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌ گذاری همه ‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ ها و تقویت نقش و جایگاه استان ‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه ‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می ‌شود.

آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد”.

۱- استاندار (رئیس)

۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)

۳- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌ های دارای واحد استانی (یک نفر)

۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۵- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۶- فرمانداران (حسب مورد)

۷- فرمانده سپاه استان

۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۹- مدیرکل صدا و سیمای استان

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به اهمیت جایگاه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استانها و با استناد به حکم قانونی فوق الذکر، پیش نویس آیین نامه اجرایی یاد شده را که با کسب نظر کارشناسان و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، همچنین متخصصان امر و وزارت کشور تهیه کرده، برای سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

شناسنامه قانون | 52 676

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام