کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری (تصویب‌نامه شماره 132124/ت47139هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1384- و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران -مصوب 1353-، آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری 

ماده 1ـ مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت می‌نماید. 

تبصره 1- منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. 

تبصره 2- استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. 

ماده 2- ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم‌ها، پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماها، بهنگام‌سازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای مورد نیاز برای عمـلیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. 

ماده 3- مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته خود در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید. 

تبصره 1- برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیف‌های (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود. 

تبصره 2- مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینه‌های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری اقدام نماید.

ماده 4ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌گردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. 

ماده 5- به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت‌های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد. 

ماده 6- این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 7773/ت34600هـ مورخ 30/1/1385 می‌گردد. 

در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند. علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 300000 ریال دریافت خواهند نمود. 

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی 

ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیت‌ها و طرح‌های آماری در سال 1390 (ریال) 

1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 

2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 

3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 

4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و…) 230000 204000 

5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 

6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 

7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 

8 تحلیل‌گر سیستم 230000 230000 

9 مسئول امور نقشه، پردازش داده‌ها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری داده‌ها 165000 150000 

10 نقشه‌بردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 

11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشین‌نویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 

12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 140000 0 

13 اعضای گروه‌های کاری اجرای برنامه‌های مالی، اداری و پشتیبلنی 168000 158000 

14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 

15 قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 

16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 

17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 

18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام