کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال سال ۱۳۹۹

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال (تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تصویب کرد:

۱- برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

تبصره- شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند.

۲- شهرستان‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۹ شامل (۹۱) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شوند.

۳- کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برخوردار شوند.

تبصره- در صورت حذف شهرستان در سال‌های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین‌شده (بیست سال) از مبنای سال بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 فهرست شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹

شناسنامه قانون | mahroom eshteghal99

شناسنامه قانون | mahroom2 eshteghal99

شناسنامه قانون | mahroom3 eshteghal99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام