کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی

کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی (مصوبه ۴۴۴۳۲/۲۰۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که در این مصوبه به اختصار «معاونت توسعه مدیریت» نامیده می‌شود، در راستای اجرای ماده (۳۶) و بند (۱۰) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهبود فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی تصویب نمود:

ماده ۱- در اجرای برنامه اصلاح فرآیندها، دستگاه‌های اجرایی موظفند طی مدت ۳ ماه فهرست عناوین و تعداد تمامی فرآیندهای مورد عمل دستگاه، فرآیندهای مستند شده، اصلاح شده، مکانیزه و الکترونیکی شده خود را به تفکیک تهیه و به معاونت توسعه مدیریت اعلام نمایند.

ماده ۲- تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند سالیانه فرآیندهای اولویت‌دار خود را با استفاده از 8 شاخص اولویت‌بندی ابلاغی توسط معاونت توسعه مدیریت شناسایی و تا پایان هر سال اصلاح کرده، ضمن اعلام نتایج به دست آمده به معاونت توسعه مدیریت، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱-۲- پس از اصلاح فرآیندهای اولویت‌دار، نتایج و دستاوردهای حاصل در حوزه کاهش زمان اجرا، کاهش هزینه اجرا، افزایش رضایت ذی‌نفعان و کاهش خطاها را سنجش و گزارش مربوط را به معاونت توسعه مدیریت ارسال نمایند.

۲-۲- پس از اصلاح فرآیندها، در قالب نقشه جامع دولت الکترونیک و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، فرآیندهای اصلاح شده را الکترونیکی و از طریق پورتال ملی http://www.iranmardom.ir ارائه کنند.

ماده ۳- در اجرای تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده‌های بندهای ۵ و ۶ آن ماده، منوط به انجام مفاد این مصوبه است و ذیحساب دستگاه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای آن هستند.

ماده ۴- به منظور ایجاد وحدت رویه و بهبود فرآیندهای انجام کار در تمامی واحدهای استانی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر طی مدت ۳ ماه نسبت به یکسان‌سازی، استاندارد کردن فرآیندهای ارایه خدمات و تهیه فرم‌های مورد نیاز اقدام و پس از تصویب در شورای تحول اداری دستگاه، به تمامی واحدهای استانی ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به آموزش مدیران و کارشناسان مرتبط در حوزه اصلاح فرآیندها با همکاری معاونت توسعه مدیریت، اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۶- مسئولیت حسن اجرای این مصوبه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش عملکرد مصوبه را به طور دوره‌ای به همراه آسیب‌شناسی و تحلیل نتایج، به شورا ارائه می‌کند.

رییس ‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام