کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

اطلاعیه نحوه حضور پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراحل بعدی استخدام

اطلاعیه نحوه حضور پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراحل بعدی استخدام

شناسنامه قانون- از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، «اطلاعیه اعلام اسامی چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ جهت حضور در سایر مراحل فرآیند استخدام» صادر شد.

مراحل بعدی فرایند استخدام عبارت است از: بررسی مدارک و مستندات صلاحیت‌های عمومی گزینش و انجام ارزیابی تکمیلی.

متن کامل اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر است:

اطلاعیه نحوه حضور پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراحل بعدی استخدام

به اطلاع داوطلبان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۸ برگزار شد، می‌رساند که کارنامه اعلام نتایج اولیه متقاضیان رشته‌های شغلی مربوط به وزارت مذکور از روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون مذکور در صورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزو معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی استاد و مدارک خوداظهاری و معاینات اولیه پزشکی، بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش و در نهایت فرآیند ارزیابی تکمیلی وزارت آموزش و پرورش باشند، موظف هستند برای اقدامات بعدی در روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ به نشانی درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها به شرح جدول پیوست مراجعه و براساس توضیحات و زمان بندی‌های مندرج در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، از فرآیند ارزیابی تکمیلی و مصاحبه گزینشی خود اطلاع یابد.

لازم به ذکر است فرآیند ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش، طبق زمان بندی اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط (استان) شغل محل مورد تقاضا) انجام خواهد شد.

هر یک از داوطلبان معرفی شده چندبرابر ظرفیت موظف هستند طبق مفاد این اطلاعیه و همچنین اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شده تقویم زمانبندی و نوبت دهی به شرح ذیل در دو مرحله جهت حضور در فرآیند ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش اقدام نمایند.

تذکر مهم: داوطلب باید پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور از روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از آن با مراجعه به سامانه my.medu.ir نسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک مورد نیاز گزینش (عکس) پرسنلی تصویر تمامی صفحات شناسنامه تصویر کارت ملی و سایر مدارک مورد نیاز اقدام نماید. جهت ورود به سامانه از طریق درگاه دولت و داشتن شماره همراه با مالکیت شخص داوطلب الزامی است.

مرحله اول: داوطلب معرفی شده واجد شرایط باید جهت بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری در زمان ثبت نام در آزمون مذکور و همچنین بررسی ویژگیهای جسمانی و روانی معاینات پزشکی در این مرحله مطابق زمان تعیین شده توسط اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط اقدام نماید.

مرحله دوم: پس از طی اقدامات مربوطه در مرحله اول و دریافت معرفی نامه عکس دار از کارگروه مرحله اول، داوطلب باید با در درست داشتن پرینت کارنامه اولیه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور و کارت ملی، طبق زمان اعلام شده توسط اداره کل استان مربوط جهت سنجش و ارزیابی تکمیلی به حوزه ارزیابی مربوط مراجعه نماید.

تذکر ۱: با توجه به اینکه ارزیابی تکمیلی در حوزه های ارزیابی به صورت گروهی انجام خواهد شد عدم مراجعه داوطلب در روزه ساعت و تاریخ تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

تذکر ۲: استان محل انجام ارزیابی تکمیلی داوطلبانی که در دو کد شغل محل حائز امتیاز برای معرفی می شوند اولویت انتخاب اول داوطلب است بنابراین باید مدارک مربوط به امتیاز بومی پذیری و سایر مولفه های امتیاز آور را به استان محل ارزیابی تکمیلی تحویل نماید.

بیشتر ببینید: راهنمای ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی و فرایند کانون‌های ارزیابی

پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی

یادآوری‌های مهم :

۱) داوطلبان معرفی شده در مرحله بررسی مدارک که متقاضی استفاده از سهمیه بومی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت هستند. برای تأیید اطلاعات خوداظهاری مبنی بر بومی شهرستانی حتماً باید فرم استشهاد محلی پیوست این اطلاعیه را تکمیل نموده و پس از تأیید مرجع مربوط در زمان مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش محل مصاحبه جهت بررسی مدارک همراه داشته باشند. در صورت عدم ارائه مدارک بومی شهرستانی، امتیاز بومی از نمره مکتسبه، کسر خواهد شد و وضعیت داوطلب بر اساس نمره مکتسبه جدید در رقابت با سایر متقاضیان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تذکر: با توجه به بندهای (۶) ۷ و (۱۳) صفحه ۱۷ بخش تذکرات مهم دفترچه آزمون مذکور چنانچه داوطلب اطلاعات خلاف واقع برای بومی پذیری ارائه نماید پس از اعلام نتایج نهایی آزمون در هر مرحله از فرآیند استخدام حذف خواهد شد.

۲) عدم مراجعه متقاضی در مهلت اعلام شده براساس این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه های اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط برای شرکت در مرحله بررسی مدارک و مستندات و یا انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی میشود.

۳) در صورت تأیید مدارک و مستندات داوطلبان از افراد واجد شرایط ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش به عمل خواهد آمد. ضمناً پس از شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی براساس مفاد دفترچه آزمون مربوط، افراد پذیرفته شده نهایی به ترتیب نمرات مکتسبه در هر یک از سهمیه‌های استخدامی و به ترتیب از بالاترین نمرات برای انجام سایر مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد.

۴) متقاضیان در صورت داشتن هرگونه ابهام و سؤال در خصوص نتایج اولیه آزمون میتوانند نسبت به ثبت مورد درخواستی خود در قسمت سیستم پاسخگویی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور حداکثر تا ده (۱۰) روز پس از اعلام نتایج اولیه آزمون اقدام و مراحل بررسی و نتیجه نهایی درخواست ثبت شده خود را مشاهده نمایند. لذا از مراجعه حضوری به وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استانها هسته گزینش استان و سازمان سنجش آموزش کشور خودداری نمایند.

۵) انجام ارزیابی تکمیلی صرفاً در مهلت تعیین شده مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر است انجام ارزیابی تکمیلی مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استانها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

۶) داوطلبانی که در مراحل اعلام شده در این اطلاعیه شرایط مندرج در دفترچه راهنما را ندارند و یا حدنصاب لازم مندرج در دفترچه آزمون مذکور و اصلاحات بعدی را کسب ننمایند و یا صلاحیتهای عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قـرار نگیرد، از فرآیند انتخاب نهایی آزمون استخدامی، حذف خواهند شد.

۷) با توجه به اینکه مقرر است تکمیل فرم اطلاعات فردی داوطلبان جهت بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش از طریق سامانه my.medu.ir انجام گیرد ضروری است پس از انتشار اسامی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت با مراجعه به سامانه مذکور با استفاده از گزینه ورود از طریق درگاه دولت و استفاده از شماره همراه با مالکیت شخص داوطلب نسبت به تکمیل دقیق فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک مورد نیاز شامل عکس پرسنلی تصویر تمامی صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی اقدام نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل و یا ارسال ناقص فرم مذکور و همچنین عدم ارسال مدارک مورد نیاز در زمان مقرر، متوجه داوطلب خواهد بود.

۸) مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان وفق تقاضانامه در زمان ثبت نام به شرح زیر است:

– تکمیل فرم پیوست آمادگی برای بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی
– اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه).
– اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوط به تایید مندرجات فرم استشهاد محل سکونت (برای داوطلبان بومی متقاضی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت).
– اصل و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه ۵ درصد ایثارگران برای مشمولین استاده از سهمیه مذکور
– اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند باید گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه نمایند.
– ارائه کد رهگیری مربوط به تأییدیه ارسال الکترونیکی فرم اطلاعات فردی

۹) لازم به ذکر است مدارک امتیاز آور جهت ارزیابی تکمیلی باید به شرح زیر آماده شود:

۱. مدارک کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره‌های معتبر استانی، ملی و جهانی
۲. سوابق فعالیت‌های تحصیلی، آموزشی، فرهنگی، جهادی، تدریس و فناوری‌های نوین
۳. گواهی‌های معتبر مهارت‌ها و مرتبه‌های علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری
۴. تقدیرنامه‌های مرتبط در سطوح مدیریت میانی و عالی
۵. پژوهش‌های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تالیف و تدوین مقالات معتبر.

سازمان اداری و استخدامی کشور

تذکر مهم: برای پیگیری اطلاعات اخبار و همچنین آشنایی با فرآیندهای ارزیابی تکمیلی و کسب آمادگی لازم برای شرکت در فرآیند ارزیابی تکمیلی این آزمون می‌توانید در کانال شناسنامه قانون به آدرس‌های زیر عضو شوید:

4 دیدگاه

  1. کسی که در آزمون اولیه استخدام دبیری قبول شده چرا برای بار گذاری مدارک دانشگاهی مهلت کم داده اید الان موقع امتحانات پایان ترم دانشگاه است و تا پایان امتحانات و مشخص شدن نمرات نمیشه گواهی موقت گرفت و بخاطر یه ده روز تاخیر برای اخذ مدرک استخدامی لغو میشه کاش تا پایان تیرماه مهلت می‌دادید برای مدرک دانشگاهی

  2. مگر قرار نبود برای معلمان حق التدریسی و خرید خدماتی امتیازی در نظر بگیرید؟چرا اینکار را نکردید؟
    چقدر زود آموزش و پرورش زحمات همکارانش را فراموش می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام