کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری (بخشنامه شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

در اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ ۷۷/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۵ بخش ج از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم و نیز در اجرای ماده ۶۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از نخبگان علمی کشور و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی و تحقق آموزش نیاز محور، این آیین نامه تدوین می‌شود.

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری

ماده ۱: به منظور رعایت اختصار واژه‌های زیر در این آیین نامه به کار می‌رود:

– وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

– شورای هدایت: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

– سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور؛

– دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند؛

– کد رشته‌محل: شماره اختصاصی هر رشته-گرایش تحصیلی در هر دانشگاه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز در سال ورود دانشجو به دانشگاه درج می‌شود؛

– کد محل تحصیل: شماره اختصاصی هر رشته-گرایش تحصیلی در هر دانشگاه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال ورود دانشجو به دانشگاه درج می‌شود؛

– هم رشته – هم ورودی: دانشجویان ورودی در هر یک از کد رشته‌محل هایی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سازمان سنجش در سال ورود دانشجو درج می‌شود؛

ماده ۲: دانشگاه اختیار دارد ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری خود در هر کد رشته‌محل را به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون به دانشجویان / دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد که بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره یادشده وارد شده‌اند، با رعایت شرایط آیین نامه اختصاص دهد.

ماده ۳: متقاضیان استفاده از تسهیلات این آیین نامه باید دارای شرایط زیر باشند:

۱-۳- داشتن حداقل معدل کل ۱۶ در دوره کارشناسی و معدل کل ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد مرتبط یا معدل همترازشده هر یک از دوره‌های یادشده طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان‌نامه)؛

تبصره: ملاک ارزیابی معدل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته، معدل کل دوره با رعایت حداقل ۱۷ یا معدل همترازشده دوره یادشده طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) است.

۲-۳- از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا اول مهر ماه سال پذیرش در دوره دکتری، بیش از دو سال نگذشته باشد؛

۳-۳- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های، آموزشی پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول‌های ارزشیابی پیوست ضروری است؛

۴-۳- پذیرش در رشته‌های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی ارشد بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌پذیر است. مدرک کارشناسی مد نظر در این آیین نامه باید پیش از مدرک کارشناسی ارشد مرتبط اخذ شده باشد؛

۵-۳- دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی چنانچه دوره کارشناسی ارشد خود را از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش وارد شده‌اند، با احراز سایر شرایط می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات این آیین نامه باشند؛

۶-۳- احراز شرایط اختصاصی دانشگاه

ماده ۴: شرایط پذیرش در دوره دکتری

۱-۴- ظرفیت پذیرش روزانه بدون آزمون حداکثر به اندازه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته‌محل (عدد غیرصحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود) است.

۲-۴- ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌ها و در دوره‌های غیرروزانه دارای مجوز برگزاری دوره دکتری که بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌پذیرند، حداکثر به اندازه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون در هر کد رشته‌محل (عدد غیرصحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود) است.

تبصره ۱: نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف‌های جداول ارزشیابی طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می‌شود که لازم است قبل از ثبت نام متقاضیان از طریق فراخوان دانشگاه به اطلاع همگان برسد.

ماده ۵: پذیرش از طریق این آیین نامه در دوره‌های روزانه به صورت رایگان و در سایر دوره‌ها بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه انجام می‌شود.

ماده ۶: اتباع غیرایرانی مقیم ایران ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شود.

ماده ۷: دانشگاه موظف است برای پذیرش مهرماه سال تحصیلی آینده خود، فراخوان رسمی و عمومی را تا نیمه اسفند ماه سال تحصیلی جاری اعلام کند.

تبصره ۱: در صورت پذیرش با آزمون در نیمسال دوم تحصیلی (به استناد کد رشته‌محل مندرج در دفترچه آزمون) دانشگاه موظف است تا نیمه اول آبان ماه همان سال تحصیلی فراخوان رسمی و عمومی خود را اعلام کند.

ماده ۸: دانشگاه می‌تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه نسبت به پذیرش حائزین شرایط اقدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

ماده ۹: توافقنامه «حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت دار کشور» (ابلاغیه شماره ۱۱/۱۴۴۳۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۶/۶) و «شیوه نامه طرح شهید احدی برای پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی» مصوب تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ شورای هدایت با بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش بدون آزمون مورد تأیید می‌باشند.

ماده ۱۰: پذیرش دانشجویان نمونه کشوری در هر سال تحصیلی بر اساس مصوبه شورای هدایت و با معرفی حائزین شرایط توسط سازمان سنجش به دانشگاه انجام می‌شود.

ماده ۱۱: مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

ماده ۱۲: این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۳ تبصره در جلسه شماره ۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و جایگزین «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» (ابلاغیه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ تاریخ ۹۳/۴/۱۸) و سایر مصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری می‌شود و برای پذیرش دانشجو از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ لازم الاجراست.

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری موضوع بند ۳-۳ ماده ۳ آیین نامه جدید

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف نوع فعالیت  حداقل امتیاز  حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
۱ ۱-۱- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷ امتیاز ۴۰ امتیاز – هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین‌المللی تا ۷ امتیاز

۲ مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان‌نامه ۶ امتیاز هر مقاله تا ۳ امتیاز
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) ۴ امتیاز خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴ تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۴ امتیاز
۵ کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد ۴ امتیاز عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۷ ۴۰
  • ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۹۹/۴/۲ در خصوص جدول ۱ برای دریافت کنندگان ابلاغیه به قوت خود باقی است.

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف نوع فعالیت  حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
۶ معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۶ امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۷ معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) ۵ امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۸ طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی* ۳ امتیاز بیش از ۸ نیمسال کارشناسی طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.
۹ طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته * ۳ امتیاز امتیاز بیش از ۴ نیمسال امتیازی ندارد.
۱۰ برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ۵ امتیاز رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶،  ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
۱۱ داشتن توانمندی زبان خارجی ۸ امتیاز مطابق شیوه نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه **
جمع ۳۰

* رشته‌هایی که برنامه درسی آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته بیش از ۸ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از ۴ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ارشد پیوسته بیش از ۱۲ نیمسال تحصیلی تصویب شده‌اند، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره‌مند شوند.

** دانشگاه موظف است در فراخوان پذیرش خود بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه (مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) موارد مرتبط با ارزیابی توانمندی زبان خارجی و تعیین نمره را به متقاضیان اطلاع دهد.

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۱۲ تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات ۳ امتیاز
۱۳ وسعت نظر نوآوری و کارآفرینی ۳ امتیاز
۱۴ شخصیت، متانت و نحوه تعامل ۳ امتیاز
۱۵ نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی ۳ امتیاز
۱۶ توانایی فن بیان و انتقال مطالب ۳ امتیاز
۱۷ هم‌راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه ۱۵ امتیاز
جمع ۳۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام