آزمون تعیین صلاحیت
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران (تصویبنامه شماره ۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- معاونت حقوقی رئیس جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران را به شرح زیر تصویب کرد:

نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می‌روند:

الف- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ب- کارشناسان و مشاوران: به ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط برای انجام کارهای خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای در دستگاههای اجرایی مطابق این تصویب‌نامه.

پ- خدمات کارشناسی و مشاوره: انجام هرگونه مطالعه، پژوهش و تحقیق، بررسی و اظهارنظر، نظارت، مهندسی ارزش و سایر خدمات فکرافزاری در رشته تخصصی مربوط.

ت- رشته تخصصی: حوزه کارشناسی و مشاوره با یکنواختی موضوعی در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، بانکی، بیمه‌ای، مالی و نظایر آنها.

ث- تشخیص صلاحیت: فرآیندی که در آن شرایط عمومی و تخصصی متقاضی طبق مقررات این تصویب‌نامه مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

ج- رتبه: عددی که میزان توانایی کارشناسان و مشاوران را در رشته تخصصی مربوط و در مقایسه با سایر کارشناسان و مشاوران تعیین می‌کند.

چ- دستگاه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی: هر دستگاه اجرایی که انجام امور مربوط به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی را براساس این تصویب‌نامه بر عهده دارد.

ح- امتیاز: نمراتی که براساس شرایط تخصصی موضوع این تصویب‌نامه به هر یک از مؤلفه‌های توانایی کارشناسان و یا مشاوران برای تشخیص صلاحیت و کسب رتبه تعلق می‌گیرد.

خ- حدنصاب: حداقل امتیازی که هر کارشناس یا مشاور برای کسب رتبه درخواستی باید از مؤلفه‌های لازم برای تشخیص صلاحیت به دست آورد.

د- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ذ- گواهینامه: مدرکی که پس از تشخیص صلاحیت به کارشناسان و یا مشاوران تعلق می‌گیرد و در برگیرنده رشته تخصصی، رتبه و ظرفیت کاری بوده و برای مدت دو سال اعتبار دارد.

ر- ظرفیت‌کاری: مقدار ناخالص ریالی خدمات کارشناسی و مشاوره قابل انجام توسط کارشناسان و یا مشاوران که براساس این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.

ز- برگه کار: کنترل‌کننده حداکثر ظرفیت کاری کارشناسان در طی زمان اعتبار گواهینامه.

ژ- ساجات: سامانه جامع تشخیص صلاحیت که امکان درج اطلاعات و الصاق مدارک مثبته طبق دستورالعمل‌های مربوط را برای متقاضیان و امکان بررسی تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه را برای کاربران و دستگاه مسئول تشخیص صلاحیت فراهم می‌کند. این سامانه با بانک اطلاعات متمرکز قابلیت اتصال الکترونیکی به بانک‌های اطلاعات رسمی کشور را داشته و با اعمال دستورالعمل‌های مصوب توسط سازمان، پشتیبانی می‌شود.

ماده ۲- رشته تخصصی، دستگاه مسئول تشخیص صلاحیت و مدارک تحصیلی قابل قبول برای هر رشته تخصصی در این تصویب‌نامه به شرح جدول شماره (۱) تعیین می‌شود:

 نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام