کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران (بخشنامه شماره 94867/99 مورخ 3/3/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران

در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد اصلاحیه ماده (35) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مصوبه شماره 17500/ت5687هـ مورخ 26/12/1397 هیأت محترم وزیران) و تبصره بند “ت” ماده (9) آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 هیأت محترم وزیران)، دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابلاغ می‌گردد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران

ماده 1- این دستورالعمل نحوه و ضوابط رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران در مرحله تشخیص صلاحیت توسط سازمان و یا فرایند ارجاع کار و اجرای موضوع پیمان توسط پیمانکار با گزارش دستگاه اجرایی و یا آرای قطعی قضایی را تعیین می‌کند.

ماده 2- اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می‌گردند:

2-1) سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

2-2) معاون سازمان:‌ معاون متربط و مسئول حوزه امور فنی سازمان.

3-2) امور نظام فنی اجرایی:‌امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران.

4-3) سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

5-2) مرجع تشخیص صلاحیت: منظور واحد سازمانی بررسی و صادرکننده گواهینامه تشخیص صلاحیت در سازمان و سازمان استان می‌باشد.

6-2) پیمانکار: شخص حقوقی (شرکت) یا حقیقی واجد شرایط برای انجام خدمات پیمانکاری، بر اساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (آیین‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 159656/101 مورخ 22/8/1382) و اصلاحات بعدی آن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت نموده و یا متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می‌باشد.

7-2) دستگاه اجرایی: تمامی کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در پیمان، طرف قرارداد پیمانکار باشند.

در حال تکمیل…

ماده 34- این دستورالعمل جایگزین “دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران” به شماره 42787/92 مورخ 20/5/1392 می‌گردد.

ماده 35- سازمان از تاریخ تصویب این دستورالعمل حداکثر تا 6 ماه فرصت دارد عملکرد سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهد. تا زمان تطبیق سامانه، نسخه قبلی سامانه ساجات در فرایندهای تشخیص صلاحیت و رسیدگی به تخلفات پیمانکاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده 36- این دستورالعمل در 36 بند و 8 تبصره تهیه و ابلاغ می‌گردد و هر گونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل، از طریق سازمان برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام