کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران (بخشنامه شماره 142009/99 مورخ 31/3/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران‌ (مصوبه شماره 20637/ت28437 مورخ 23/4/1383 هیأت وزیران) و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193543/ت42986هـ مورخ 1/10/1388 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آنها، “دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران” ابلاغ می‌شود.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران

فصل يک- کلیات و تعاريف

ماده 1- مقررات این دستورالعمل شامل مهندسان مشاوری می‌شود که در مراحل تشخیص صلاحیت بوده و یا دارای گواهینامه صلاحیت  صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمانهای استانی وابسته باشند. اقدامات این دستورالعمل در خصوص عملکرد مشاور، در حین و پس از هر یک از امور تشخیص صلاحیت و امور ارجاع کار و برای ارائه هریک از انواع خدمات مشاور بوده و اقدامات مرتبط با جبران خسارات مالی از سوی مراجع مشخص شده در قرارداد و یا مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد.

تبصره 1 :رسیدگی به عملکرد مشاور در خصوص قراردادهای دست دوم یا قرارداد مشاور با بخش خصوصی مشمول این دستورالعمل نمیباشد.

تبصره 2 :در صورتیکه حکم موثر در خصوص خدمات حرفه‌ای مشاوران از سوی مراجع قضایی صلاحیت‌دار صادر گردید، موضوع پس از اعلام، بر اساس فرآیند مشخص شده در این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 2 – واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان : منظور سازمان برنامه و بودجه کشور است.

ب- معاون سازمان: منظور معاون مرتبط و مسئول حوزه امور فنی سازمان است.

پ-سازمان استان: منظور سازمان مدیریت و برنامهریزی استان میباشد.

ت- امور نظام فني و اجرايي: منظور امور مرتبط با تشخیص صلاحیت مشاوران می‌باشد.

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام