کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

شاخص‌های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

شاخص‌های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ (بخشنامه شماره ۱۸۴۴۸۲/۹۹ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، به پیوست «شاخص‌های موقت دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۹» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود تا برای پیمان های مشمول تعدیل آحادبها -حسب مورد- با رعایت نکات زیر، به صورت موقت به مورد اجرا گذاشته شود:

۱- شاخص‌های مندرج در پیوست (۳) مورد استفاده برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که:

۱-۱- بر اساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند:

۱-۲- بر اساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبنای دوره سه ماه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ۱۳۸۲ منعقد شده‌اند.

۱-۳- بر اساس فهرست‌های غیرپایه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

۲- شاخص‌های موقت (پیوست ۳) در دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، از حاصل ضرب اعداد مندرج در جدول پیوست، حسب ارتباط، در شاخص رشته‌ای و گروهی (فصلی) دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ (پیوست ۳ بخشنامه شماره ۱۴۲۰۱۷/۹۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹) بدست می‌آید.

۳- تا اعلام شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، کارکرد دوره یادشده و دوره‌های بعد، با شاخص‌های موقت حاصل از بند ۲ تعدیل می‌شوند.

۴- مبلغ‌های تعدیل آحادبها که با استفاده از جدول پیوست محاسبه می‌شوند، به صورت علی الحساب بوده و پس از اعلام شاخص های قطعی و محاسبه تعدیل طبق دستورالعمل مربوط، مابه‌التفاوت آن حسب مورد، به حساب بستانکار یا بدهکار پیمانکار منظور می‌شود.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام