کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

شاخص های موقت تعدیل سه ماهه دوم سال 99

شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ (بخشنامه شماره ۲۵۹۲۲۷/۹۹ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۲۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، به پیوست «شاخص‌های موقت دوره سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می‌شود تا برای پیمان‌های مشمول تعدیل آحادبها -حسب مورد- با رعایت نکات زیر، به صورت موقت به مورد اجرا گذاشته شود:

۱- شاخص‌های مندرج در پیوست (۳) مورد استفاده برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که:

۱-۱- برا اساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

۱-۲- بر اساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبنای دوره ساه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ۱۳۸۲ منعقد شده اند.

۱-۳- بر اساس فهرست‌های غیرپایه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

۲- شاخص‌های موقت (پیوست ۳) در دوره سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، از حاصل ضرب اعداد مندرج در جدول پیسوت، حسب ارتباط، در شاخص رشته‌ای و گروهی (فصلی) دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ (پیوست ۳ بخشنامه شماره ۱۴۲۰۱۷/۹۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ به دست می آید.

۳- تا اعلام شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، کارکرد دوره یاد شده و دوره‌های بعد، با شاخص‌های موقت حاصل از بند ۲ تعدیل می‌شوند.

۴- مبلغ‌های تعدیل آحادبها که با استفاده از جدول پیوست محاسبه می‌شوند به صورت علی الحساب بوده و پس از اعلام شاخص‌های قطعی و محاسبه تعدیل طبق دستورالعمل مربوط، مابه‌التفاوت آن حسب مورد، به حساب بستانکار یا بدهکار پیمانکار منظور می‌شود.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ضریب شاخص‌های موقت تعدیل آحادبها، دوره سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹

 

مقررات مرتبط:

شاخص‌های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام