کتاب استخدامی اداری ها
برنامه ششم

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه (در حال تصویب در هیئت وزیران)

براساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه های اجرائی موظف هستند به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی ج.ا.ا، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به ‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرائی برای ارتقای شاخص های مذکور آیین نامه اجرایی آن به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

از این رو معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا را تهیه و تنظیم نموده و جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام