کتاب استخدامی اداری ها
برنامه ششم

طرح اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه

قانون اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 16 مرداد 1397

در صحن علنی مجلس صورت گرفت: اصلاح نحوه سهمیه بندی کنکور ایثارگران به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد

نحوه سهمیه بندی کنکور خانواده های شهدا و ایثارگران به منظور اصلاح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مردادماه) مجلس شورای اسلامی اصلاح نحوه سهمیه بندی کنکور ایثارگران را با 165 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد دکتر علی لاریجانی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.

در جریان رسیدگی به طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاداتی توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد اما تصویب نشد.

خبر مورخ 26 خرداد 1397

  • گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح:

 دانلود متن کامل گزارش

  • متن اصلاح شده طرح بر اساس گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:

ماده واحده- بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامی ايران، مصوب 14/12/1395 و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره «2» به آن الحاق مي شود:

الف) الحاقات زير در ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحیه بعدي آن در ماده (47) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به شرح زير صورت مي گيرد:

سهميه ورود با پنج درصد (5%) سهميه اختصاصي براي همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي درصد (30%) افزايش يابد.

تبصره 1- در صورتي كه سهميه بيست و پنج درصد (25%) ايثارگران (مشمولان ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاح بعدي آن) تكميل نگردد و پنج درصد (5%) سهميه اختصاصي همسران و فرزندان جانبازان زير بيستوپنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجدالشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيستوپنج درصد (25%) ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذكور به همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد.

تبصره 2- كسب حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته شدگان (آخرين فرد پذيرفته شده گزينش آزاد در هر كد رشته محل) براي تمامي رشته محل ها الزامي ميباشد. اين ميزان در مورد برخي رشته هاي گروه علوم تجربي (مشتمل بر پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي و دستياري پزشكي) و برخي رشته هاي گروه علوم رياضي) مشتمل بر فني و مهندسي (در آزمون سراسري و در تمامي رشته محل هاي كليه مقاطع تحصیلات تكميلي هشتاد و پنج درصد (85%) حد نصاب شرايط علمي مي باشد. حكم اين تبصره در اجراي قانون برنامه ششم بر حكم تبصره ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران حاكم است. 

 

خبر مورخ 13 اسفند 1396

نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه که پیرامون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست دو فوریت اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بررسی دو فوریتی این طرح موافقت نکرده اما با 106 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالفان این طرح معتقد بودند تاکنون سهمیه خانواده ایثارگران به ایثارگران بالای 25 درصد تعلق می گرفت که نباید تغییر کند و ایجاد شائبه در جامعه به وجود آید.

محمد قسیم عثمانی و صباغیان بافقی نیز به عنوان موافقان این طرح معتقد بودند سهمیه بندی برای تمام ایثارگران باید یکسان باشد.

طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

ماده واحده- متن زیر جایگزین بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفندماه سال 95 می‌شود.

1- در ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت بالای 25 درصد بعد از عبارت همسر و فرزندان جانبازان حذف می شود.

2- پنج درصد (5%) سهمیه مختص همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام