کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی (بخشنامه شماره 100/32796/9000 مورخ 26/7/1396 رییس قوه قضاییه)

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی (بخشنامه شماره 100/32796/9000 مورخ 26/7/1396 رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده (2) آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 22/3/1391 رییس قوه قضاییه، مواد 7، 11، 13،14، 22 و 24 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب 26/2/1392 به شرح زیر اصلاح و جایگزین مواد فوق و تبصره‌های آن می‌شود.

ماده 7- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

1- دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛

2- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

3- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.

ماده 11- واظیف شورا به قرار ذیل است:

الف- بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح؛

ب- پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز؛

ج- بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل؛

د- سایر امور محول از سوی اداره کل.

ماده 13- کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:

1- دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تأیید رییس مرکز؛

2- دو نفر از قضات با  حداقل ده سال سابقه قضایی به پیشنهاد شورا و تأیید رییس مرکز؛

3- مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛

4- یک نفر نماینده مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه؛

5- مدیر عامل کانون.

تبصره- دوره تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 14- اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده (13)‌ این دستورالعمل، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت مدیره با رأی اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. مدیر عامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

تبصره- مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.

ماده 22- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:

1- دو نفر از قضات برای هر یک از هیأت‌ها به انتخاب رییس مرکز؛

2- یک نفر نماینده کانون غیر از افراد هیأت مدیره در هیأت بدوی؛

3- یک نفر نماینده اداره کل در هیأت تجدیدنظر.

تبصره 1- یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیأت انتخاب می‌گردد.

تبصره 2- جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیأت انشاء می‌شود.

ماده 24- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده (23) این دستورالعمل قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر است.

این اصلاحیه در تاریخ 26/7/1396 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام