کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی (تصویب‌نامه شماره 135593/ت57291هـ مورخ 22/10/1398 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 15/10/1398 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه چهلم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه مورخ 30/6/1398 در خصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2- سازمان: سازمان هدفمندی یارانه‌ها.

3- خانوار: فرد یا افرادی که بر اساس ضوابط مورد عمل در سازمان، به عنوان خانوار محسوب می‌شوند.

4- کمک‌حمایت معیشتی: وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ 30/6/1398 که مطابق با ضوابط این آیین‌نامه به خانوارهای هدف توسط وزارت یا سازمان پرداخت می‌شود.

ماده 2- کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند، تعلق می‌گیرد:

ردیف تعداد اعضای خانوار
(نفر)
متوسط درآمد سالانه
(میلیون ریال)
1 1 480
2 2 600
3 3 720
4 4 840
5 5 نفر و بیشتر 960

الف- خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب- خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال در تهران و کلانشهرها و نه میلیارد (9.000.000.000) ریال در سایر شهرستان‌ها.

پ- خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (3.000.000.000) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال.

ت- کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.

ث- خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی داشته‌اند.

ج- گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد (3.000.000.000) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

ماده 3- نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر  اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت ابلاغ می‌شود.

تبصره 1- میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت شش‌ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار می‌باشد. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر موارد حمایتی بر اساس الگو (مدل)های مورد تأیید وزارت و بدون هر گونه مداخله انسانی در نتایج حاصله صورت می‌گیرد. مشاهده و بررسی اطلاعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

تبصره 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (10) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 70560/ت56278هـ مورخ 9/6/1398 موظفند ظرف دو ماه تکلیف مذکور در آن ماده را اجرا نمایند.

ماده 4- چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یکبار درخواست رسیدگی نماید تا در مقاطع زمانی شش‌ماهه (خرداد و آذرماه هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد.

تبصره- رسیدگی به درخواست متقاضیان کمک‌حمایت معیشتی در اسفندماه سال جاری انجام خواهد شد.

ماده 5- دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 6- مبلغ کمک حمایت معیشتی مطابق جدول زیر به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود: 

ردیف تعداد اعضای خانوار
(نفر)
مبلغ پرداختی ماهانه
(هزار ریال)
1 1 550
2 2 1.030
3 3 1.380
4 4 1.720
5 5 نفر و بیشتر 2.050

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع هم‌پوشانی و پرداخت اقدام نمایند.

ماده 8- اعتبار لازم برای شناسایی جامعه هدف و اجرای این آیین‌نامه از محل اعتبارات هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام