آزمون تعیین صلاحیت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع: تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (تصویب‌نامه شماره 12937/ت16194هـ مورخ 16/12/1374 هیئت وزیران)

وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.12.9 بنا به پیشنهاد شماره 65210 مورخ 1374.10.25 وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و به‌استناد قسمت اخیر ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح‌زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

‌ماده 1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که از این پس به اختصار “‌سازمان” نامیده می‌شود، مجاز است در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات‌فنی و موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به متقاضیان حقیقی و حقوقی، هزینه‌های مربوط را دریافت و درآمد حاصله را با رعایت مفاد ماده (61) قانون وصول برخی‌از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -مصوب 1373- در سال 1374 برای برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش،‌عملیات پژوهش و جذب مربیان و آموزش کارگران، به مصرف برساند.

‌ماده 2- خدمات آموزشی و فنی خاص سازمان، خدماتی است که مطابق برنامه‌های متعارف و جاری کارآموزی در مراکز آموزشی سازمان نبوده و نیاز به تأمین‌امکانات، استاندارد و برنامه‌ریزی خاص آموزشی داشته و بنا به درخواست متقاضیان حقیقی و حقوقی اجرا می‌شود.

‌ماده 3- تعرفه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

‌ماده 4- تغییر تعرفه‌ها، با توجه به تغییرات تکنولوژی و هزینه‌ها و بر حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران صورت می‌گیرد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام