کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگیآموزش کارکنان دولت

رأی در خصوص احتساب مدت زمان مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی

مدت زمان مأموریت آموزشی کارکنانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تحصیل اشتغال داشته اند در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایام مذکور به صتدوق بازنشستگی مربوطه واریز گردیده باشد جزو سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی محسوب می‌گردد

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۲
  • تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
  • شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۰۱۳
  • شاکی : آقای قاسمعلی پورافشار
  • طرف شکایت : وزارت نیرو (معاونت تحقیقات و منابع انسانی)
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۹۹؍۴۷۹۶۴؍۵۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ وزارت نیرو

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو (معاونت تحقیقات و منابع انسانی) به خواسته ابطال بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۹۹؍۴۷۹۶۴؍۵۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱-۴ – مدت زمان مأموریت آموزشی کارکنانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تحصیل اشتغال داشته اند، در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایام مذکور به صندوق بازنشستگی مربوطه واریز گردیده باشد، جزو سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی محسوب می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

کارمند رسمی شرکت برق منطقه ای مازندران پذیرفته شده (بورسیه وزارت نیرو) از طریق کنکور سراسری می باشم که دو سال اول سابقه خدمتم (۱۳۷۲-۱۳۷۰) صرف تحصیل بدون حضور در محل کار شده است. بند ۴-۱ بخشنامه وزارت نیرو می گوید دوسال تحصیل شما به دلیل پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی محسوب شده بنابراین با ۲۸ سال سابقه کاری + دو سال تحصیل در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوید در حالی که روح و جسم ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۵ و ماده ۶۱ فقط و فقط حضور در محل کار را مبنا و معیار سنجش سابقه خدمت برای بازنشستگی می داند و لاغیر. تفسیر صادر کنندگان محترم بخشنامه این است که قانون فوق الذکر مختص مستخدمین بعد از سال ۱۳۸۶ است نه قبل از آن

* پاسخ طرف شکایت :

۱- شاکی مستند خود را مواد ۶۱ و تبصره ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته اند، این مواد از بند ۴-۱ بخشنامه مورد اعتراض خروج موضوعی دارد و منصرف از آن می‌باشد، زیرا مقرره مذکور مشمول افراد در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده، بلکه به قبل از آن تسری دارد.

۲- مطابق حکم کارگزینی شماره ۵۴۱؍۴۹۴۴۹ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۶۹ پیوست دادخواست، شاکی در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۶۹ از شرکت برق منطقه ای مازندران به مجتمع آموزشی مامور می‌شوند و در این مدت حقوق و مزایا از طریق شرکت مربوطه به همراه ۲۷٪ کسور بازنشستگی پرداخت شده است.

۳- بخشنامه معترض عنه در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۰۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و بند ۴-۱ آن، براساس تبصره ذیل ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است. با توجه به این که حکم تبصره ناظر به آینده است در مورد دوره های آموزشی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری طی شده است، قابل استناد نمی باشد. بنابراین چگونگی رفتار استخدامی با این قبیل دوره های طی شده تابع مقررات قبلی مربوط به خود می باشد و در این راستا چنانچه کارکنان در مدت زمان ماموریت آموزشی به تحصیل اشتغال داشته اند و حق بیمه بازنشستگی ایام مذکور به صندوق بازنشستگی مربوطه واریز گردیده باشد جزء سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی محسوب می گردد.

۴- براساس نامه شماره ۳۴۴۷۵۶ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت مشمول کارمندانی که قبل از تصویب قانون مذکور به تحصیل اشتغال داشته اند و مدت ماموریت تحصیلی جز سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور و از حقوق و مزایای مربوطه بهره مند گردیده اند، نمی باشد.

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با حضور اکثر اعضاء لازم تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش عضو ممیز و بحث و بررسی، بـه اتفاق آراء مصوبه را قابل ابطال ندانست، لذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به این قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، مأموریت آموزشی کارمندان دولت طبق بند «پ» ماده ۱۱ و ماده ۱۲۴ ‌قانون استخدام کشوری مجاز بوده و مأموریت هایی که بر اساس حکم رسمی به صورت تمام وقت و با پرداخت حقوق و مزایا و کسر کسور بازنشستگی انجام گرفته، مطابق مواد ۱۵۱ ‌قانون استخدام کشوری و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب است و با عنایت به این که این قبیل مستخدمین در طول دوره خدمت از مزایای مأموریت‌های آموزشی از حیث ارتقا رتبه، گروه شغلی و افزایش حقوق بهره‌مند شده اند و حذف آن مستلزم اعاده امتیازات مکتسبه و استرداد حقوق دریافتی است که کسی ملتزم به آن نیست، بنابراین مصوبه مورد شکایت که حکم آن ناظر به مأموریت‌های آموزشی قبل از تصویب مواد ۶۱ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

2 دیدگاه

    1. دقیقا اونقدر درسیستم اداری ازاین مزیتها برای افراد خاص استفاده شد رییس ما به خانم خودش ماموریت آموزشی داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام