کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگیقوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

قانون استفساريه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ تيرماه‌ ۱۳۵۴

قانون استفساريه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ تيرماه‌ ۱۳۵۴ (مصوب 7/11/1383 مجلس شورای اسلامی)

موضوع‌ استفساريه‌:

ماده‌ واحده‌ – آيا قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ ۳/۴/۱۳۵۴ كه‌ در تاريخ‌ ۹/۲/۱۳۸۰ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ تصويب‌ رسيد شامل‌ كساني‌ كه‌ پيش‌ از تصويب‌ قانون‌ مذكور بازخريد شده‌ يا به‌ هر نحوي‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ خود را مي‌پردازند خواهد بود؟

نظر مجلس‌ :

اين‌ قانون‌ شامل‌ كساني‌ كه‌ تا قبل‌ از تصويب‌ آن‌ (۹/۲/۱۳۸۰) بازخريد گرديده‌ يا به‌ استناد مقررات‌ قانوني‌، بيمه‌گذار صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شده‌اند و همچنين‌ مستخدمين‌ شركتها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ به‌ استناد تبصره‌ (۳) ماده‌ (۱۴۴) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ در شمول‌ اين‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ حاكم‌ بر وضعيت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هفتم‌ بهمن‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ ۲۱/۱۱/۱۳۸۳ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

غلامعلي‌ حدادعادل‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام