کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

کلیه دستگاه‌های مشترک صندوق بازنشستگی کشوری استان تهران

احتراما پیرو بخشنامه‌های شماره 3752/ص 210 مورخ 16/3/1396 و 8817/ص/210 مورخ 4/6/1397 صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مراجعین به این اداره کل اظهار می‌دارند از مفاد بند (الف) ماده قانونی یادشده و دستورالعمل اجرایی آن و امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی برای ادامه اشتراک خود در صندوق بازنشستگی کشوری مطلع نبوده‌اند و دستگاه اجرایی اطلاع‌رسانی مناسبی به ایشان نکرده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر در شرح حکم کارگزینی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق که بازخرید خدمت، اخراج یا مستعفی می‌گردند یا از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نمایند، درج گردد:

«در صورت تمایل به ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری موضوع بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی، می‌باید حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور این حکم جهت عقد قرارداد خویش‌فرمایی به اداره کل بازنشستگی کشوری استان تهران مراجعه فرمایید».

شبر زارعین- مدیر کل بازنشستگی استان تهران

مقررات مرتبط:

– دستورالعمل بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- موضوع ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام