کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

بخشنامه بازنشستگی با ۳۰ و ۳۵ سال کارکنان دولت

بخشنامه بازنشستگی با ۳۰ و ۳۵ سال کارکنان دولت (بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین به منظور ایجاد ظرفیت لازم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری، بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌دارد «دستگاه اجرایی می‌تواند کارمند خود را با حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشسته نماید» مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر در مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۶۸۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ این سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد.

همچنین شایسته است کلیه دستگاه‌های اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق‌های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام