کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌‌‌های اجرایی و تعیین تکلیف پست‌‌‌های سازمانی

واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌‌‌های اجرایی و تعیین تکلیف پست‌‌‌های سازمانی و مشاغل مربوط (مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری)

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌‌‌های دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ در اجرای بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۱/۱۴ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۸ و به منظور تحدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخش‌‌های خدماتی و غیرتخصصی و فراهم نمودن زمینه‌های واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی بنابر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌‌‌های اجرایی و تعیین تکلیف پست‌‌‌های سازمانی

۱ (اصلاحی مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹)- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند آن دسته از امور عمومی و خدماتی خود را که در اجرای مصوبه شماره ۵۴۳۵/دش مورخ ۸/۴/۱۳۷۳ شورای عالی اداری [واگذاری امور عمومی و خدماتی (پشتیبانی) به بخش‌‌های غیردولتی] واگذار ننموده‌اند، از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقوقی به بخش غیردولتی و یا شهرداری‌‌ها واگذار و با خروج طبیعی مستخدمین رسمی شاغل در امور مذکور از خدمت دولت، نسبت به حذف پست‌های سازمانی آنان اقدام نمایند.

تبصره ۱- عناوین مشاغل قابل واگذاری با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح پیوست می‌باشد.

تبصره ۲- پست‌‌های سازمانی و مشاغل موضوع این تصویب‌نامه در حوزه دفاتر وزرا و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطرازان آنها از شمول این تصویبنامه خارج می‌باشند.
همچنین دستگاه‌‌‌های اجرایی در موارد استثنا که تداوم پست‌‌های سازمانی و مشاغل موضوع این تصویبنامه را به دلایل امنیتی و یا ضرورت‌‌های اجتناب ناپذیر ضروری تشخیص دهند دلایل مربوط را قبل از اتمام مهلت مقرر در این بند به همراه آخرین اطلاعات از تعداد پست‌های سازمانی و تعداد شاغلین مربوط به سامان امور اداری و استخدامی کشور منعکس خواهند نمود تا نسبت به اینگونه پست‌های سازمانی و شاغلین آنها تصمیم گیری گردد.

تبصره ۳ (اصلاحی مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹)- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد تبصره (۲)، پست‌های سازمانی شاغلان مشاغل مزبور را به «پست بانام شاغل» تبدیل و پس از خروج از خدمت شاغلان پست‌های مذکور به صورت طبیعی، این پست‌ها را از مجموعه پست‌های سازمانی حذف نمایند. این دسته از پست‌های سازمانی قابل تبدیل به پست‌های سازمانی دیگر نخواهند بود و هر گونه استخدام رسمی و پیمانی (یا عناوین مشابه) در این پست‌ها ممنوع می‌باشد.

تبصره ۴ (الحاقی مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹)- سنوات خدمت شاغلان پست های سازمانی بانام موضوع تبصره (۳)، از ۳۰ سال فراتر نخواهد رفت و دستگاه های اجرایی موظفند سازوکارهای تشویقی مناسب را با توجه به قوانین، مقررات و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون برنامه سوم توسعه برای خروج از خدمت این افراد از طریق بازخریدی و بازنشستگی زودرس فراهم نمایند.

۲- ایثارگران از شمول احکام این مصوبه مستثنی بوده و دستگاه‌های مزبور نسبت به ادامه اشتغال آنان به استناد تبصره (۲) بند (۱) این مصوبه اقدام و با ارایه آموزش‌های لازم موجبات اشتغال آنان را در سایر بخش‌های دستگاه از طریق انتصاب در پست‌های تصدی و یا تغییرعنوان پست‌های سازمانی فراهم خواهند آورد و یا با ایجاد پست‌های سازمانی با نام نسبت به تداوم اشتغال آنان اقدام خواهند نمود.

تبصره- در صورتی که ایثارگران، داوطلب استفاده ازمزایای این مصوبه باشند مشمول این مصوبه خواهند بود.

۳- در واگذاری خدمات موضوع بند (۱) لازم است ضمن رعایت شرایط و ضوابط مناقصه عمومی، جنبه‌های حفاظتی، اقتصادی و سایر جوانب امر مورد ملاحظه قرارگیرد.

۴- دستگاه‌ها موظفند در واگذاری امور به بخش غیردولتی، حتی‌الامکان تامین لوازم و تجهیزات را نیز به عهده طرف قرارداد گذاشته و لوازم و تجهیزات دولتی مرتبط با این امور را با رعایت ضوابط به فروش رسانند.

۵- دستگاه‌ها می توانند در مورد واگذاری اموری که در پیوست مصوبه ذکر نشده اند و نیز فعالیت‌های اصلی و تخصصی خود پیشنهاد لازم را به سازمان اموراداری و استخدامی کشور ارایه و پس از تایید نسبت به واگذاری آن اقدام نمایند.

۶ (اصلاحی مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹)- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی، طبقه بندی (رتبه بندی) و تأیید صلاحیت شرکت های خدماتی اقدام و فهرست شرکت های واجد شرایط را به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید. دستگاه های دولتی موظفند با این گونه شرکت ها از طریق مناقصه قرارداد منعقد نمده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانند تا نسبت به تجدیدنظر در صلاحیت آنها اقدام نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است فهرست شرکت های لغو صلاحیت شده را به کلیه دستگاه ها اعلام نماید.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به فراهم نمودن زمینه لازم برای واگذاری تدریجی فعالیت های مربوط به تعیین صلاحیت و طبقه بندی شرکت های خدماتی به بخش غیردولتی و انجمن های صنفی مربوط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۳ اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی دستگاه های اجرایی یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد، مراتب را برای رسیدگی و اقدام قانونی به ترتیب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳- بررسی و تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی رایانه ای موضوع بندهای (۲) و (۳) تصویبنامه هیئت وزیران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک) انجام می شود.

۷- در تنظیم متن قراردادها می باید ترتیبی اتخاذ شود که رعایت الزامات قانون کار و پاسخگویی در برابر شکایات کارکنان خدماتی متوجه شرکت طرف قرارداد باشد و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهدی در مورد امور استخدامی، رفاهی و پرداخت‌های کارکنان موصوف نداشته باشند.

تبصره ۱- قرارداد باید برای انجام حجم مشخصی از خدمات تنظیم و منعقد گردد و دستگاه‌ها مجاز به تنظیم قرارداد برای به کارگیری تعداد مشخصی نیروی انسانی برای یک فعالیت مشخص نمی‌باشند.

تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنداللزوم دستورالعمل‌های مربوط را با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

۸- دولت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور، متناسب بودن هزینه‌‌ها با اعتبارات مربوط به پست‌های محذوف و رعایت جنبه‌های امنیتی، حفاظتی و… را به عهده خواهد داشت.

تبصره- کلیه پرداخت‌های مربوط به این‌گونه قراردادها از محل فصل دوم اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.

۹- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبه است و در ارایه پیشنهادها و انجام اقدامات اداری و استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی همچون صدور مجوز‌های استخدامی و ایجاد پست‌های سازمانی با توجه به مفاد این مصوبه اقدام خواهد نمود.

۱۰- این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۵۴۳۵/دش مورخ ۸/۴/۱۳۷۳ شورای عالی اداری می‌گردد.

محمد باقریان- معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

پیوست:

فعالیت‌‌های خدماتی و پشتیبانی مورد نظر مصوبه، دربرگیرنده پست‌های سازمانی زیر می‌باشند:

الف- امور نقلیه: راننده، کمک راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگ کار، صافکار، مسئول امور نقلیه- متصدی امور نقلیه.

ب- امور چاپ و انتشارات: صحاف، حروفچین، غلط گیر، ماشینچی، مسئول چاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط.

ج- امور آشپزخانه: آشپز، کمک آشپز، مسئول و متصدی آبدارخانه، بوفه و رستوران.

د- امور خدمات عمومی و تاسیساتی: ماشین‌نویس، پیش‌خدمت، نظافتچی، مسئولان و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام