کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

اصلاح مصوبه واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی

اصلاح مصوبه واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی (مصوبه شماره 429/013ط مورخ 23/12/1379 شورای عالی اداری)

شورايعالي اداري در هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 10/12/1379، به منظور فراهم نمودن زمينه اجراي كل مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/79 در خصوص واگذاري امور عمومي و خدماتي دستگاه‌هاي اجرائي به بخش غيردولتي و صيانت از حقوق نيروي انساني شاغل درپستهاي سازماني و مشاغل پيوست مصوبه مذكور، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمود:

1- بند (1) مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 بشرح زير اصلاح مي شود:

1- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات وشركتهاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است، موظفند آن دسته ازامور عمومي و خدماتي خود را كه در اجراي مصوبه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شوراي عالي اداري واگذار ننموده اند، از طريق عقد قرار داد با اشخاص حقوقي، به بخش غيردولتي و يا شهرداري ها واگذار و با خروج طبيعي مستخدمين رسمي شاغل در امور مذكور از خدمت دولت ، نسبت به حذف پستهاي سازماني آنان اقدام نمايند.

2- تبصره 3 بند (1) مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 بشرح زير اطلاح و تبصره (4) بشرح زير به آن اضافه مي گردد:

تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت مفاد تبصره 2، پستهاي سازماني شاغلان مشاغل مزبور را به «پست با نام شاغل» تبديل و پس از خروح ازخدمات شاغلان پستهاي مذكور به صورت طبيعي ، اين پستها را از مجموعه پستهاي سازماني حذف نمايند. اين دسته از پستهاي سازماني قابل تبديل به پستهاي سازماني ديگر نخواهند بود و هرگونه استخدام رسمي و پيماني (يا عناوين مشابه ) دراين پستها ممنوع مي باشد.

تبصره 4- سنوات خدمت شاغلان پست هاي سازماني بانام موضوع تبصره 3 از 30 سال فراتر نخواهد رفت و دستگاههاي اجرايي موظفند ساز وكارهاي تشويقي مناسب را با توجه به قوانين ، مقررات و تسهيلات پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه براي خروج از خدمت اين افراد از طريق باز خريدي و بازنشستگي زودرس فراهم نمايند.

معاون رئيس جمهور و دبيرشوراي عالي اداري – محمدرضاعارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام