کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

تعیین جایگاه، وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره وری

تعیین جایگاه، وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره‌وری (بخشنامه شماره 744464 مورخ 21/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول  ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور ایجاد وحدت رویه در تعیین جایگاه وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی در محور وظایف عمومی و مشترک (نظیر مدیریت بهینه هزینه‌ها، بهبود سطح کیفی خدمات، استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری) در دو سطح حوزه مرکزی و واحدهای استانی، موارد زیر ابلاغ می‌گردد: 

1‏‏- جایگاه وظایف و پست‌های مربوط به “بهره‌وری” در دستگاه‌های اجرایی در واحد سازمانی “نوسازی و تحول اداری” و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها تعیین می‌گردد.

تبصره‏- در صورتی که وظایف و پست‌های مربوط به “بهره‌وری” در تشکیلات تفصیلی مصوب دستگاه، در جایگاهی غیر از واحد نوسازی و تحول اداری و یا عناوین مشابه پیش‌بینی شده باشد، لازم است نسبت به انتقال وظایف و پست‌های سازمانی مربوطه به واحد مذکور اقدام شود.

2‏- در صورتی که وظایف و پست‌های مربوط به “بهره‌وری” در تشکیلات تفصیلی مصوب دستگاه پیش‌بینی نشده باشد، ضروری است نسبت به اصلاح شرح وظایف و تشکیلات واحد نوسازی و تحول اداری و یا عناوین مشابه دستگاه به شرح زیر اقدام شود:

الف‏- در حوزه مرکزی دستگاه، در واحد سازمانی متولی بهره‌وری، پست سازمانی در سطح کارشناس یا گروه ‏/ اداره (متناسب با نوع و حجم وظایف و خدمات) از طریق تغییر عنوان یکی از پست‌های کارشناسی یا اداره‏/ گروه‌های متجانس مصوب و لحاظ کردن وظایف “بهره‌وری” در آن و یا از طریق ادغام گروه ‏/ اداره‌های مصوب و ایجاد گروه “بهره‌وری” مستقل از محل ادغام آن‌ها، اقدام شود.

تبصره – در صورت ضرورت، تقویت پست‌های کارشناسی ذیل گروه “بهره‌وری” از محل پست‌های موجود، بلامانع است. 

ب‏- در سطح واحدهای خارج از مرکز، برای ایجاد پست سازمانی کارشناس بهره‌وری در سطح منطقه، استان و شهرستان از طریق تغییر عنوان پست‌های سازمانی موجود، اقدام شود. 

با عنایت به موارد فوق، لازم است دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد اصلاح تشکیلاتی خود در این زمینه را از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی جهت بررسی به این سازمان پیشنهاد نمایند.

علاءالدین رفیع‌زاده- معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام