کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

دستورالعمل ارتقای رتبه کارمندان به عالی

دستورالعمل ارتقای رتبه کارمندان به عالی (بخشنامه شماره ۳۶۱۴۰/۹۱/۲۳۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای اجرای بند (۳) ردیف (۴-۳) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل) مبنی بر ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه های اجرایی برای کسب رتبه عالی کارمندان جهت طرح در کمیته نظام شغلی شورای مزبور و به منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین تسهیل و تسریع در روند بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای واصله، کلیه دستگاه های اجرایی لازم است فرم های شماره (۱) و (۲) را پس از تکمیل (فرم شماره (۲) توسط کارمند تکمیل می گردد) و تأیید مسئولین ذیربط دستگاه (مندرج در فرم ها) و یا عناوین مشابه، همراه با پیوست مربوط به مستندسازی تجربیات کارمند و فرم شماره (۳) که به امضای شورا یا کمیسیون تحول اداری می رسد، جهت بررسی به امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد ارسال نمایند.

هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبردی منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام