کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

اصلاح ضوابط ارتقای كارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

اصلاح ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل موضوع: کاهش امتیاز ارزیابی (بخشنامه شماره ۴۰۱/۹۲/۲۰۰ مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور فراهم نمودن امکان ارتقاء به رتبه عالی آندسته از کارمندانی که به لحاظ نداشتن امتیاز ارزیابی پیش بینی شده در بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ (موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل) و علیرغم دارا بودن سایر شرایط لازم ارتقای آنان به رتبه عالی میسر نشده است با کاهش امتیاز مندرج در بند (۱) ردیف ۳-۴ بخشنامه فوق الذکر از (۹۰) درصد به (۸۵) درصد موافقت نمود که به این وسیله جهت اجرا ابلاغ می گردد.

غلامحسین الهام- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام