کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنانمقررات حقوق و دستمزد

درخواست ابطال بخشنامه امتیازات و تعجیل ارتقاء رتبه و طبقه کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه

درخواست ابطال بخشنامه امتیازات و تعجیل ارتقاء رتبه و طبقه کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه (دادنامه شماره ۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۰۷۶

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته ابطال عبارت استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی ، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان و بوشهر و هرمزگان و خوزستان و ایلام از تبصره ۲ بند ۱ قسمت ب و تبصره ۱ شق ۴-۳ بند ۳ قسمت ب مصوبه جلسه ۱۳۸۹؍۶؍۱۵ ابلاغی به شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ – ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تاحدی که در برگیرنده مناطق غیر کمتر توسعه یافته باشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره ۲ بند ۱ قسمت ب: برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸؍۴؍۱۰ و استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و هرمزگان و خوزستان و ایلام خدمت می نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ ۱۳۸۸؍۱؍۱ به بعد)، ۲سال (کسر سال به نسبت) قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ۱ شق ۴-۳ بند ۳ قسمت ب: برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸؍۴؍۱۰ و استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی ، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و هرمزگان و خوزستان و ایلام خدمت می نمایند برای ارتقاء به رتبه های شغلی پایه ، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند ۸۰،۷۰،۶۰ ،۵۰ درصد امتیازات موضوع جدول بند ۲ می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اضافه نمودن استان‌های مذکور در مصوبه عملا توسعه مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بر اساس شرایط محل کار و نه بر اساس عملکرد کارکنان تعجیل در ارتقا پیش بینی شده است و این امر موجب تبعیض ناروا بوده و در صورتیکه کارمند عملکرد برجسته ای نداشته باشد موجبی برای تعجیل در ارتقا وجود ندارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۰۷۶ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام از تبصره ۲ بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ شق ۴-۳ بند ۳ قسمت (ب) مصوبه جلسه مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی به شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ در جلسه هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولاً، براساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند…»، لذا عوامل تعیین طبقات شغلی کارکنان دولت در این ماده جنبه تمثیلی داشته و منوط به تعیین ضوابطی از جمله میزان تجربه و چگونگی کسب تجربه و پیچیدگی خدمت و سایر عوامل شده است که باید توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین گردد.

ثانیاً، موضوع تعیین عوامل موثر بر تعیین طبقه شغلی کارمندان موضوعی متفاوت با مدت توقف آنها در هر یک طبقات شغلی می‌باشد و کاهش مدت توقف در طبقات شغلی شاغلین مناطق محروم مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.

ثالثا، خدمت در مناطق و استان‌های موضوع مصوبه معترض عنه به عنوان استان‌های کمتر توسعه یافته و با توجه به شاخص‌های مد نظر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبنای وضع مقرره بوده و با توجه به شاخص‌های توسعه، تعجیل در ارتقاء پیش بینی شده است که از مصادیق تبعیض ناروا و تبعیضی که بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، طبقه اجتماعی و موارد از این دست نمی باشد و هر یک از کارمندان دولت می تواند در این مناطق خدمت نموده و از این امتیاز بهره مند گردد.

بنابه مراتب مذکور تبصره ۲ بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ شق ۴-۳ بند ۳ قسمت (ب) مصوبه جلسه مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

5 دیدگاه

  1. اقای محترم باید بین کسی که در بدترین شرایط اب وهوایی در سخت ترین شرایط معیشتی که بعضا قانون جامعی هم برای انتقال وجود ندارد یاا مکانات شهر چیزی جز پرداختن بهای ان مانند انواع واقسام بیماریهای دست وپاگیر با کمترین امکانات پزشکی واموزشی است که حتی گریبانگیر خانواده هم میشه باشه یا نه ؟؟؟؟؟

    1. دقیقا کسی که این شکایت و مطرح کرده . نمی فهمه همین تعجیل در رتبه وطبقه باعث نگهداشت نیرو تو مناطق کمتر توسعه یافته شده و اگه این قانون برداشته شود دیگه کسی تو این مناطق کار نمیکنه.

  2. پس چرا در پذیرش کنکور میگن اکثر قبول شدگان پزشکی از سهمیه استفاد کردن مگر آنها تجربه یا بار علمی بیشتری دارن همچنین درمورد استخدامی .برای آنها هم همینطور دیوان عدالت رای صادر کنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام