کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

اصلاح طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران

اصلاح طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

شورای اموراداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۸/۷/۸۶ به منظور رفع اشکالات اجرایی طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود که مراتب برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

۱- در ردیف (۲) سطر آخر، « انجام سایر امور مربوط» حذف می گردد.

۲- یک تبصره به شرح زیر به بند (۳) الحاق می گردد:

تبصره بند (۳): مشمولین این طرح جهت کسب رتبه های خبره و عالی لازم است علاوه بر داشتن تمامی شرایط مندرج در طرح دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند.

۳- در بند (۱/الف) از عوامل عمومی به مدارک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم نیز به ترتیب حداکثر (۱۰۰) و (۱۵۰) امتیاز تعلق می گیرد.

۴- به بند (۲/الف) یک تبصره به شرح زیر الحاق می گردد:

-به ازاء هر سال سابقه مدیریت در پست های مشمول طرح ارزیابی مشاغل مدیران و براساس سطح مدیریت (۲) تا (۷) امتیاز، حداکثر (۱۴۰) امتیاز به شرح زیر تعلق می گیرد:

(روسای اداره و گروه و پست های همتراز ۲ امتیاز)، (معاون مدیر کل و مدیر ۳ امتیاز)، (مدیر کل و پست های همتراز ۵ امتیاز)، (معاون وزیر و همتراز ۷ امتیاز)

۵- بند (۱۳/الف) به شرح زیر به عوامل عمومی اضافه می گردد:

۱۳/الف-عضویت در شوراها و کارگروه های تخصصی قانونی: به ازاء هر سال عضویت در کمیته ها (کارگروه ها)، هیات ها و شوراهایی که به موجب قانون ایجاد شده اند (۴) امتیاز و تا حداکثر (۱۰۰) امتیاز.

۶- ترکیب هیات ممیزه به شرح زیر اصلاح می گردد:

مدیر کل مسؤول امور منابع انسانی و کارگزینی به عنوان عضو و دبیر هیات ممیزه به ترکیب هیات ممیزه طرح اضافه می گردد و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) از ترکیب هیات ممیزه حذف می شود.

۷- عبارت زیر جایگزین توضیح بند آخر ردیف (۶) می گردد:

دستگاه های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسات هیات ممیزه درخصوص احراز شرایط خبره و عالی مشمولین طرح را جهت بررسی و تائید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال نمایند. در صورت عدم اعلام نظر از سوی معاونت مذکور ظرف دو هفته از وصول صورتجلسه به منزله تائید تلقی می گردد و قابل اجرا می باشد.

۸- ردیف (۱) از بند (۸) (سایر موارد ) به شرح زیر اصلاح می گردد:

هیات ممیزه موظف است ضمن بررسی دقیق مفاد طرح نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های اجرایی لازم برای تعیین نحوه محاسبه امتیاز عوامل امتیاز آور (از جمله پیشنهاد یا طرح و ….) با رعایت ردیف های (۲) و (۳) اقدام نماید.

۹- مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور موضوع بند (۳) بخشنامه شمراه ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می گردد:

«ارزیابی مجدد کارکنانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از سطوح مزبور کسب نموده اند با آرایه درخواست کتبی آنان و پس از گذشت چهار سال از ارزیابی قبلی امکان پذیر می باشد و سطوح مکتسبه (ارشد، خبره و عالی) مشمولین طرح در صورت انتقال به سایر دستگاه ها حفظ می شود.»

۱۰- دستگاه های اجرایی موظفند پرونده آن دسته از مشمولین طرح را که با توجه به اصلاحات به عمل آمده به موجب این بخشنامه امتیاز آنان تغییر خواهد نمود مورد بررسی قرار داده و نسبت به اختصاص امتیاز مربوط به واجدین شرایط اقدام نمایند. بدیهی است در صورت کسب امتیازات سطوح بالاتر از محل امتیاز این عوامل می توانند نسبت به تغییر احکام واجدین سطوح بالاتر اقدام نمایند.

۱۱-اجرای این مصوبه منوط به رعایت بند «ز» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام