کتاب استخدامی اداری ها
سازمان امور مالیاتی کشور

در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

نظر به اینکه طبق بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1- حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیتهای آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد.

۲- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مؤدیان مذکور (واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلاً در اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ممنوع الخروج شده اند،در سال ۱۳۹۲ اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام