کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاح طرح تفصیلی جدید شهر تهران

اصلاح طرح تفصیلی جدید شهر تهران (مصوبه ۹۱/۳۰۰/۵۵۷۳ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

شهردار محترم شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سومین جلسه سال جاری خود به تاریخ ۴/۲/۱۳۹۱، طرح تفصیلی تهران را پیرو جلسه قبلی مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ و همچنین جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورد بررسی مجدد قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- زیر پهنه R111 در نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران به R112 تبدیل گردد و احداث بنا در چارچوب ضوابط و مقررات زیر پهنه R112 بلامانع خواهد بود.

۲- زیر پهنه R112 و R121 در نقشه های طرح تفصیلی جدید به R122 تبدیل و احداث بنا در چارچوب ضوابط و مقررات زیر پهنه R122 بلامانع خواهد بود.

۳- ساخت و ساز در قطعات با مساحت بیشتر از ۵۰ متر تا ۱۵۰ متر مربع (با رعایت حداقل عرض معبر ۶ متر و رعایت برهای اصلاحی) عمدتاً در اراضی و املاک ریز دانه واقع در پهنه R حداقل سه طبقه روی پیلوت مجاز است.

۴- در اراضی و املاک دارای مساحت کمتر از ۵۰ متر مربع (طبق سند مالکیت) واقع در پهنه (R) شهرداری با اولویت تملک اقدام و در صورت عدم تملک، به شرط رعایت بر اصلاحی احداث صرفاً یک واحد مسکونی (زیرزمین و همکف) با حداکثر ۸۰% سطح اشغال مجاز خواهد بود.

۵- در زیر پهنه R241 تراکم ساختمانی ۱۲۰% (یکصد و بیست درصد) سطح اشغال حداکثر ۳۰% و حداکثر ۴ طبقه تعیین می گردد.

۶- کلیه اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، در پهنه بندی های طرح تفصیلی جدید شهر تهران جهت تأمین سیاستهای وزارت مذکور به کاربری های R و M تبدیل می گردد، شهرداری تهران با همکاری دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تدقیق و لحاظ آن در نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران اقدام نمایند.

 ۷- به منظور ایجاد تعادل در توسعه شهر، تراکم پایه مالی در کلیه پهنه های مسکونی (R) واقع در شمال محور انقلاب معادل ۱۲۰% (یکصد و بیست درصد) وسعت ملک برابر سند مالکیت و در جنوب محور انقلاب معادل 180% (یکصد و هشتاد درصد) وسعت ملک برابر سند مالکیت تعیین می گردد.

 ۸- شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پهنه های سکونت (R) بندهای فوق محدوده های فوق الذکر که دارای شرایط خاص هستند را شناسایی و در حد تراکم مصوب طرح جامع و یا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و یا در حد تراکم وضع موجود غالب محدوده های مورد نظر پس از تأیید نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تثبیت و در نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر اعمال نمایند. (از جمله اراضی باغات کن و شهرک آزاد شهر در منطقه ۲۲، شهرک گلستان در منطقه ۴، حریم امنیتی کاخ سعدآباد)

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – میرمحمد غراوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام