کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

تطبیق اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان

تطبیق اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان با مفاد مصوبه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مصوبه شماره ۲۷۵۲۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور تطبیق ترکیب اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان با مفاد مصوبه شماره ۱۲۹۹۱/۹۳۲۰۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

در بند ۲ ماده ۲ مصوبه، عبارت «رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان- دبیر»، جایگزین عبارت «معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری- دبیر» و در بند ۸ نیز، عبارت «معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان»، جایگزین عبارت «مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری» می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام