کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

وظایف و اختیارات شوراهای راهبری مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها

اعلام وظایف و اختیارات شوراهای راهبری مدیریت دستگاه های اجرایی و استان ها و تفویض برخی اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به آنها (بخشنامه شماره ۹۴۶۱۹۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری موضوع تشکیل شورای راهبری مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها، رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

۱- اهم وظایف شوراهای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر است:

– طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۱۳۹۳ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری در ستاد دستگاه و سازمان های وابسته.

– اتخاذ ساز و کارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری.

– پیش بینی بودجه مناسب برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری.

– تدوین و اجرای برنامه های لازم برای مدیریت عملکرد دستگاه و همچنین ارتقای کارآیی و بهره وری.

– ارایه نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامه ریزی و تحول اداری (مستقر در این سازمان) از طریق بررسی و مطالعه برنامه های اجرا شده.

– تهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و سازمان های تابعه و ارایه آن به دبیرخانه ستاد.

– هدایت و راهبری سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته یا تابعه و واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری و کنترل و نظارت بر آنها.

۲- نمایندگان این سازمان در شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه ها و سازمان های مستقل، مسؤولیت نظارت، راهبری و مشاوره به ستاد دستگاه و سازمان های وابسته را برعهده داشته و تصمیمات اتخاذ شده با رأی اکثریت قابل اجرا می باشد.

تبصره- تمامی تکالیف اجرایی که به استناد بخشنامه های قبلی نیازمند تأیید و امضای نماینده این سازمان بوده، به دستگاه اجرایی تفویض می شود. بدیهی است مواردی که بر اساس قانون نیاز به اخذ تأییدیه از این سازمان می باشد، همچنان به قوت خود باقی هستند.

۳- با توجه به تأکید نقشه راه اصلاح نظام اداری بر موضوع تمرکززدایی و همچنین هدف گذاری برنامه جامع اصلاح نظام اداری در خصوص واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی، ضروری است واحدهای استانی در اجرای ماده (۳) مصوبه صدرالاشاره، کارگروه توسعه مدیریت را با اعضای تعیین شده و حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و در خصوص اجرایی نمودن وظایف و تکالیف تفویض اختیار شده اقدام نمایند. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در کارگروه توسعه مدیریت واحدهای استانی، همان وظایف نمایندگان سازمان در شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه ها و سازمان های مستقل را در مقیاس استان، بر عهده خواهند داشت.

۴- با توجه به تأکید ماده (۴) مصوبه صدرالاشاره مبنی بر دادن اختیار به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ها و استان در خصوص تشکیل کمیته های تخصصی ذیربط، بدیهی است بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ جنبه توصیه ای داشته و شوراها می توانند به تناسب حجم وظایف و تکالیف تعیین شده، نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی ذیربط برای ستاد دستگاه و سازمان های وابسته اقدام نمایند.

۵- با توجه به متن مصوبه شماره ۲۷۵۲۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر عضویت رییس و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ترتیب به عنوان دبیر و عضو در شورای راهبری توسعه مدیریت استان، معرفی نماینده سازمان در شورای مذکور منتفی می باشد. ضمناً این شورا علاوه بر راهبری و هدایت دستگاه های اجرایی استان در خصوص اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری، وظایف مربوط به کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک را نیز به عهده خواهد داشت.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام