کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

آئین نامه داخلی شورای عالی اداری

آئین نامه داخلی شورای عالی اداری (مصوبه شماره ۲۹۴/۱۳.ط مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ شورای عالی اداری)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای عالی اداری در هشتادوهفتمین جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور، آئین نامه داخلی شورای عالی اداری را بشرح ذیل ‎‎‎تصویب نمود:

آئین نامه داخلی شورای عالی اداری

‌ماده ۱- ریاست جلسات شورا به عهده رئیس جمهور و در غیاب وی به عهده معاون رئیس جمهور است که توسط ایشان تعیین می‏شود.

‌ماده ۲- جلسات شورا با شرکت حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‏یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل ۶ نفر از عضاء معبتر می‏باشد.

‌ماده ۳- ستاد برنامه‏ریزی تحول اداری کشور به عنوان کمیسیون تخصصی شورای عالی اداری فعالیت می‏نماید.

تبصره: نحوه تعیین اعضای ستاد مذکور و حدود وظایف آن به ترتیبی خواهد بود که در مصوبه شورای عالی اداری قید گردیده است.

‌ماده ۴- طرحهای اصلاحی نظام اداری و اجرایی کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای عالی اداری ارائه می‏گردد در قالب فرم‏هایی که توسط دبیرخانه شورای عالی اداری ابلاغ خواهد شد در شورای عالی اداری مطرح می‏شود.

تبصره: ریاست شورا می‏تواند بنا به تشخیص خود، موضوعاتی را مستقیماً به شورا ارجاع نماید.

‌ماده ۵- دستور جلسات به همراه مستندات مربوط، یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورای عالی اداری توسط دبیر شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

‌ماده ۶- مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور با امضاء معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورا جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ می‏‌گردد.

‌ماده ۷- دبیرخانه شورای عالی اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور مستقر می‏باشد و رئیس سازمان، دبیر شورا خواهد بود.

‌ماده ۸- وظایف دبیرخانه شورای عالی اداری عبارتست از:
– ثبت و ضبط مذاکرات شورا.
– بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در انطباق با فرم‏های ابلاغی از سوی دبیرخانه شورا و درخواست تکمیل و رفع مغایرت‏ها.
– پیگیری و نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای عالی اداری.
– تهیه و ارائه گزارشهای لازم در زمینه روند اجرایی مصوبات و ارزیابی پیامدهای اجرایی آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی اداری با همکاری دستگاه‌های اجرایی.
– تهیه و تنظیم دستور جلسات شورا و ارسال دعوت نامه برای اعضای شورای عالی اداری.
– تنظیم مصوبات شورای عالی اداری جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی وضبط و نگهداری سوابق آنها.
– اخذ طرح‌ها و برنامه‌‏های مربوط به اصلاح نظام اداری و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اقدامات و بررسی‌های کارشناسی لازم در مراجع ذیربط به منظور طرح در شورای عالی اداری.
– همکاری با ستاد برنامه‏ریزی تحول اداری کشور در زمینه تنظیم طرح‌ها و برنامه‏های مربوط به اصلاح نظام اداری.
– تهیه گزارشهای مربوط به ستاد برنامه‏‌ریزی تحول اداری کشور در زمینه پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌‏های تحول نظام اداری کشور به منظور ارائه به شورای عالی اداری و سایر مراجع ذیربط.
– انجام سایر امور محوله.

‌ماده ۹- مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی اداری می‏باشد.

محمدرضا عارف- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام