کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اصلاح بند ۵۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان

اصلاح بند ۵۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان (بخشنامه شماره ۸۱۹۶‏/۱۴۰۲‏/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی)

بند «۵۳» بخش (سوم) بخشنامه معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۵۹۶‏‏‏‏/۹۳‏‏‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۸‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏/۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

۵۳‏- در مواردی که شعبه دیوان در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۰‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از کمیسیون پزشکی مشاهده کند و رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام کند؛ مرجع مذکور (با توجه به نوع رأی کمیسیون پزشکی نقض شده، حسب مورد کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدیدنظر) مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان، حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور رای حسب موازین علمی و پزشکی اقدام نمایند. بدیهی است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی کمیسیون پزشکی، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد؛ موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود.

بنابراین کلیه اشخاص مؤثر در اجرای فرایند مزبور و تکلیف مقرر در بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، صدور رأی مجدد کمیسیون پزشکی قبل از اتمام مهلت دو ماهه انجام گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای، رؤسای ادارات امور بیمه‌شدگان و مستمری استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب، مدیران درمان، معاونین مربوطه، رؤسای اداره شوراها و کمیسیون‌های پزشکی و دبیران و اعضای کمیسیون های پزشکی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام