کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

الحاق یک بند ذیل بخش دوازدهم دستورالعمل اجرایی هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

الحاق یک بند ذیل بخش دوازدهم دستورالعمل اجرایی هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۹۱۰۸/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی؛ بند ذیل به بخش (دوازدهم) دستورالعمل اجرایی هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ الحاق می‌گردد:

«۱۲-۶- در مواردی که شعبه دیوان عدالت اداری در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از هیئت‌های تشخیص یا تجدیدنظر مطالبات مشاهده کند و با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند؛ مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. بدیهی است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی هیئت‌ها، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد؛ موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود.

بنابراین کلیه اشخاص مؤثر در اجرای فرایند مزبور و تکلیف مقرر در بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ابلاغ رأی، اتخاذ تصمیم یا صدور رأی مجدد قبل از اتمام مهلت دو ماه انجام گردد.»

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، مسئول دبیرخانه هیأت‌ها، دبیران و اعضاء و مسئولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام