کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

معافیت سهم بیمه کارفرما در بخش خصوصی در صورت جذب کارورز جوان

معافیت سهم بیمه کارفرما در بخش خصوصی در صورت جذب کارورز جوان (بخشنامه شماره 12508/98/100 مورخ 14/10/1398 سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها

با سلام

در اجرای ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مبنی بر «برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل  کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.» و آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه موضوع مصوبه شماره 32726/ت55959هـ مورخ 21/3/1398 هیأت محترم وزیران و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 63156 مورخ 12/4/1398 در خصوص برخورداری کارافرینان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از معافیت حق بیمه سهم کارفرما جهت آن دسته از نیروی کار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی که با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورز جذب می‌گردند، و از طرفی با توجه به نامه شماره 311858 مورخ 10/6/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور در تأکید به رعایت ترتیبات مندرج در بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور به جهت پیش بینی بودجه بخشنامه های هماهنگی به عمل آمده در این راستا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پرداخت سهم بیمه کارفرمایی ان دسته از نیروی کار جوان ثبت‌نام شده در سامانه کارورزی حایز شرایط معرفی از سوی وزارت مذکور به این سازمان، که سیستم مکانیزه مربوطه طی نگارش پاییزه سال 1398 موضوع دستورالعمل شماره 680/98/5000 مورخ 22/7/1398 جهت اجرا ارسال گردیده است، نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید.

الف) تعاریف:

1- کارورز: شخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی دانشگاهی که در زمان ثبت نام کمتر از 35 سال تمام سن داشته و در چارچوب آیین نامه جذب و با رعایت ماده (2) آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان معرفی می شود.

2- کارگاه: کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار -مصوب سال 1369 و بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی -مصوب سال 1354-.

3- کارفرمایان و کارآفرینان: اشخاصی حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار و بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی تعریف و اداره کارگاه را بر عهده دارند.

4- دوره کارورزی: دوره زمانی حداکثر دو سال که طی آن کارورز به کسب تجرب و فراگیری مهارت یا ارتقای آن در کارگاه مشغول است.

5- معافیت: معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع تبصره (19 ماده (28) قانون تأمین اجتماعی.

ب) مراحل ثبت نام و معرفی کارورز:

ثبت نام کارورزان دانش آموخته دانشگاهی از طریق سامانه کارورزی و اعلام نیاز کارفرمایان متقاضی جذب کاروز از بین نیروهای ثبت‌نام شده در سامانه مزبور و احراز شرایط و تأیید آن جهت معرفی به کارگاه‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در حال تکمیل…

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام