کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو

قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۱/۹/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی قالی‌بافان خانگی فاقد کارفرما را در برابر‌حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ ۱۴% (۷% سهم دولت و ۷% سهم مشمول) به صورت اختیاری براساس آیین نامه‌ای که توسط‌ سازمان تأمین اجتماعی و بانظر خواهی از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع، جهاد سازندگی و تعاون تهیه و برای تصویب هیأت دولت پیشنهاد خواهد‌شد بیمه نماید.

‌تبصره ۱- درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه درباره این افراد پنجاه‌درصد (۵۰%) حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می‌گردد و حمایت‌های مقرر ‌در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد. درهرحال مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری‌بازماندگان نباید از دو سوم مبنای محاسبه حق بیمه کمتر باشد.

‌تبصره ۲- حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد پنجاه سال تمام خواهد بود، چنانچه افرادی که بیش از پنجاه سال سن دارند تقاضای بیمه نمایند ‌دولت و ذینفع موظف خواهند بود حق بیمه مدت مازاد بر پنجاه سالگی را که به ترتیب فوق توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و اعلام خواهد شد‌پرداخت نماید، درهرصورت شروع استفاده از مزایای بازنشستگی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی حداقل گذشت پنج سال‌از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه می‌باشد.

‌تبصره ۳- به منظور تأمین منابع مالی حق بیمه سهم دولت از تاریخ تصویب این قانون یک و نیم درصد (۱.۵%) از بهای صادرات فرش به عنوان‌عوارض توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و در صورت عدم‌تکافو دولت مکلف است مابه‌الاختلاف آنرا حسب اعلام سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سالانه کل کشور منظور و کل سهم خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.

مقررات مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام