کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

طرح تشکیلات و آیین دادرسی مراجع شبه قضایی

طرح تشکیلات و آیین دادرسی مراجع شبه قضایی توسط مرکز پژوهش تدوین شد

طرح تشکیلات و آیین‌دادرسی مراجع شبه قضایی توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، «مراجع شبه قضایی» در راستای قضازدایی ، کاهش اطاله دادرسی و تحقق اصل تخصص در رسیدگی و نیز در جهت رسیدگی به تخلفات ، اختلافات و شکایات در دستگاه های اجرایی تشکیل شده اند.

متأسفانه در ایران از همان ابتدا تشکیل چنین مراجعی ، با این اندیشه که این مراجع همانند مراجع عمومی قضایی نیستند ، چندان مورد توجه قرار نگرفتند و در عین حال به دلیل ماهیت متفاوت این اختلاف ها ، به مرور زمان مراجع رسیدگی خاصی به صورت مجزا برای انواع دعاوی اداری شکل گرفت .

این رویکرد باعث شد تا هم اکنون تعداد زیادی از این مراجع بدون توجه به اقتضائات شبه قضائی بودن آنها به وجود آیند که این امر تشتت و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مؤسس آنها و عدم پیروی از یک نظام خاص و واحد را ایجاد کرده است که در بعضی موارد با اصول دادرسی منصفانه نیز در تعارض است .

این مراجع به دلیل اینکه نه عمل قضایی صرف است و نه عمل اداری صرف ، بلکه دارای هر دو ویژگی است ، نیازمند آیین‌دادرسی مخصوص به خود است و با وجود تشتت و پراکندگی مراجع مذکور ، به دلیل اشتراکات در ویژگی های خاص خود ، امکان ارائه طرح آیین‌دادرسی مراجع شبه قضایی واحد امکان پذیر است.

با توجه به این مشکلات و ضعف ها «طرح تشکیلات و آیین دادرسی مراجع شبه قضایی» شامل « ساماندهی تشکیلات مراجع شبه قضایی»، «ترتیب رسیدگی و صدور حکم در این مراجع»، «رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع مذکور » و « کیفیت اعتراض به آرای این مراجع » پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و همچنین آسیب شناسی و تحلیل لایحه معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، مشتمل بر ۸ فصـل و ۵۲ ماده توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس تهیه و تدوین شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام