کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شناسنامه قانون- معاملات دستگاه های اجرایی که از منابع مالی بین المللی استفاده می کنند، از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی می شوند

با توجه به اینکه معاملات بین المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از پروژه های طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می برد، هیئت وزیران با پیشنهاد «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.

به موجب لایحه یاد شده، دولت مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي به جز معاملات محرمانه و معاملاتی که از تسهیلات بین المللی استفاده می نمایند، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. كليه دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند و آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین می گردد، ملزم به رعایت این ماده می باشند.

همچنین کلیه معاملاتی که از تسهیلات بین المللی تأمین می گردند، از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند پس از انجام معامله نسبت به ثبت اطلاعات مربوط در سامانه ستاد اقدام نمایند. آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین می گردد، ملزم به رعایت این ماده می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام