کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ورزش و جوانان

اساسنامه شورای عالی جوانان

اساسنامه شورای عالی جوانان (مصوب دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۶/۵/۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

اساسنامه شورای عالی جوانان

ماده ۱- لزوم تشکیل شورای عالی جوانان

نظربه اهمیت وضرورت اهتمام به امورجوانان بویژه باتوجه به میانگین سنی پائین جامعه انقلابی ایران و نقش ارزنده جوانان فعال و امیدوار، پرنشاط و شاداب وخلاق و مبتکر درجهت ارتقاء مادی و معنوی کشور و نسبتی که سرنوشت نسل باسرنوشت جامعه دارد وهمچنین باعنایت به ویژگی‌ها و مقتضیاتی از قبیل نوگرائی، آرمانخواهی، تشخص طلبی وهویت جوئی و عشق به زیبائی در عین تمایل به فهم استدلالی و عقلی استقلال طلبی و ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی برای پذیرش مسئولیت و میل به آن، نیاز به ابراز شخصیت، علاقه به تفریح ونشاط وکنجکاوی بیشتر در امور غلیان احساسات و فوران نیروهای متراکم روحی و جسمی که معمولاً ظهور، غلبه وتشدید آن درسنین جوانی و نوجوانی است. شورای عالی جوانان با اهداف ووظایف ذیل تشکیل می شود:

ماده ۲- اهداف
۱- رشد متعادل وهمه جانبه شخصیت جوانان براساس اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی
۲. تامین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات جوانان
۳.«فراهم کردن زمینه‏‌هاى مشارکت جوانان در عرصه‌‏هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و مدیریتى کشور».
۴. حفظ وتقویت نشاط و شادابی جوانان درجهت عظمت وسربلندی ایران اسلامی

ماده ۳- وظایف
۱- بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمانهائی که در امور جوانان مسوولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی در دستگاههائی که وظایف آنها به نحوی با مسائل جوانان مربوط می‌شود.
۲- مطالعه و تدوین شیوه های بهتر آشناکردن جوانان باحقایق ومعارف وتاریخ وتمدن اسلامی وایرانی با همکاری دستگاهها و افراد ذیصلاح
۳- کمک به فراهم آوردن زمینه داوری صحیح ومنطقی نسل جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفکیک جنبه مثبت ومنفی آن ازیکدیگر وشناخت روحیه انحصار طلبی وماهیت استکبار
۴- پشتیبانی ازتحقیقات در مورد خصوصیات روحی، اخلاقی، فکری وعاطفی جوانان و اهتمام در بهره گیری از آنها در برنامه های جوانان و کمک به تربیت نیروی متخصص برای این منظور
۵- معرفی شخصیتهای متعالی برای زندگی انسان وبخصوص نسل جوان
۶- زمینه سازی مناسب برای ابرازشخصیت جوانان ومطالعه راههای مبارزه باسنتهای ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده جوانان
۷- مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان و حمایت از خلاقیتهای فرهنگی و هنری و علمی و ورزشی برای جوانان
۸- مطالعه و بررسی زمینه های مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای مشاوره ای
۹- تصویب آئین نامه های شورای عالی جوانان ، تعیین نوع ووظایف کمیسیونها وتعیین وظایف دبیرودبیرخانه
۱۰-«تعیین اهداف، سیاستها و خط مشیهاى مربوط به امور فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جوانان و تدوین راهکارهاى مناسب».
۱۱ -«ایجاد هماهنگى بین برنامه ‏هاى دستگاه‌هاى مرتبط با امور جوانان».

ماده ۴- اعضای شورای عالی جوانان
شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور( ودرغیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور) تشکیل می شود واعضای آن عبارتنداز :
۱- وزیرآموزش وپرورش
۲- وزیرفرهنگ وآموزش عالی
۳- وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی
۴- وزیر کارواموراجتماعی
۵- وزیربهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
۶- وزیرکشور
۷- رئیس سازمان صداوسیما
۸- رئیس سازمان تربیت بدنی
۹- مشاور رئیس جمهوردرامور زنان
۱۰- دبیرشوراکه توسط رئیس شورا انتخاب می شود
۱۱- چهارنفر از زنان ومردان صاحب نظر ومتعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
رییس جهاد دانشگاهى، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان امور ادارى و استخدامى
تبصره : افراد بند ۱۱ به مدت سه سال باحکم رئیس جمهور منصوب وانتخاب مجددآنان بلامانع است.

ماده ۵- کمیسیونهای شورا
شورای عالی بنابه اقتضا وبه تناسب ضرورتها و اولویت‌ها و به منظور طراحی وبرنامه ریزی مسائل جوانان اقدام به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مینماید که زیرنظر دبیرخانه اداره خواهند شد.

ماده ۶- این اساسنامه که دارای ۶ ماده ویک تبصره می باشد درتاریخ ۶/۵/۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید .

ماده الحاقی- «دبیرخانه شورا در ریاست جمهورى مستقر بوده و زیر نظر دبیر شورا اداره می‌شود. شرح وظایف و تشکیلات دبیرخانه توسط شورایعالى جوانان تهیه و به تأیید سازمان امور ادارى و استخدامى کشور می‌‏رسد».

اهداف ، سیاستها ووظایف شورای عالی جوانان

مقدمه: انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پرشورترین، پرتحرک ترین، نیرومندترین و مستعدترین حالت و وضعیت را داراست. طبیعی است که شناختن این ویژگی ها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی ونوجوانی، موضوعیت و استقلال واهمیت خاصی را واجد می باشد.

سخن حکیمانة علی (ع) آنجاکه فرموده است: «انما قلب الحدیث کالارض الخالیه ماالقی فیها من شیی، الا قبلته» و نیز کلام امام صادق (ع) که فرمود: علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر» بیانگر ارزش واهمیت فوق العادة قیام واهتمام به امرجوانان است.

متاسفانه دردنیای امروز آفات و آسیب های بسیار و همچنین علل و عوامل دست اندرکار برای انحراف جوانان از مسیر اصلی و تعالی دهنده‌ای که مشیت بالغة ذات اقدس الهی تحقق آنرا اقتضاء می کند، گسترده تر و کیفا «موثرتر و آسیب زننده تراست. توجه و تامل در باب مسائل و موضوعات ذیل ضروری است

الف) «آفات و آسیب های» احتمالی بعنوان مثال عبارت اند از :

خود باختگی و بی هویتی
مدپرستی و بی بند و باری
شکسته شدن مرزهای اخلاقی ومخدوش شدن ارزشهای مسلم دینی وسیاسی
رشد تدریجی اندیشه ها و دیدگاه‌های مغایر با نظامات اصیل انقلابی ومردمی و مذهبی وکاهش میزان اعتماد واطمینان به چنین نظامهائی برای حل مشکلات وتحقق آرمانها، افزایش جرایم اخلاقی واقتصادی، ابهام و سردرگمی و نیز تشدید تدریجی تضادها و افزایش سئوالات سیاسی و اقتصادی و فلسفی در ذهن جوانان، گرایش به ارزشها و آموزشهای منفی ومنحط غربی وامثال آن

ب) «علل وعوامل» این آفات وآسیب ها اعم از موارد فعلی وآنی درسطح جهانی یاداخلی ازاین قبیل است:

تلاش وتمهیدات برنامه ریزی غرب ونظامهای استکباری جهان،
تاثیر و تسری فکر و فرهنگ غربی غلبه تدریجی فرهنگ رفاه طلبی و ثروت اندوزی درجامعه وجلوه نمائی افراد مرفه وبیدرد بجای اسوه های زهد وایثار
عدم توجه به احساسات و ویژگی های جوانان و استفاده از برخوردهای تحقیرآمیز و شخصیت شکن و خشونت باردرطریق رفع نابسامانی آنان
تحت الشعاع قرارگرفتن اصالتها ومعیارهای حقیقی وباطنی یاافراطی ونابجا ونامناسب برظواهر
تاکید برتبعیت وتعبد صرف به قیمت کم توجهی به نیازهای عقلانی وعلاقه جوانان به استقلال ومسوولیت پذیری
تنگناهای طبیعی وغیرطبیعی از حیث بودجه وامکانات وفضای آموزشی وهنری وورزشی وتفریحی کمبودهای قابل توجه در زمینه تربیت کارشناس ومحقق ومربی ورزیده پرورشی و ورزشی وعدم تناسب و تطابق روحی وفکری وعلمی میان برخی از معلمان واساتید بامعیارها وموازین مطلوبه کاستی های مختلف درزمینه تولیدات فرهنگی وهنری جذاب ودرعین حال عاری از بدآموزی وابهام درتشخیص وتوجیه ایده آلهاوآرمانها وسمت گیری های سیاسی واقتصادی وفرهنگی وعدم تبیین همه جانبه مکتب درارتباط با آنها
وجود تشکیلات موازی وعدم سیاست وقانون ودستورالعمل مشترک برای دستگاههای ذیربط و فقدان دستگاه مشخص ومسوول وهماهنگ کننده در امورجوانان
سطحی نگری درمراکز فرهنگی وعدم تحقیق وبررسی کافی وجامع درزمینه اوقات فراغت واشتغال وتحصیل ونیز مشکلات آموزشی وپژوهشی وصنفی ورفاهی دانش آموزان ودانشجویان
نابرابری های ناروای اقتصادی واجتماعی ورورندروبه تزاید هزینه های تحصیل وازدواج ومسکن دوگانگی درتبلیغ وعمل وعدم توان کافی درتحقق وعده ها وشعارهافقدان الگوی محسوس وموفق برای یک زندگی جامع کامیابی ومعنویت
ریاکاری وتظاهر وسیاست بازی ودرگیریهای جناحی
ابهام درباره نقش وشخصیت وجایگاه زن درجامعه
عدم هماهنگی میان برنامه ها وسیاست های فرهنگی دستگاهها ومراکز مختلف تبلیغی وتربیتی
عدم سرمایه گذاری وبرنامه ریزی کافی وکارساز به منظور حمایت وتشویق هنرمندان ومحققان ونویسندگان مستعدو متخصص ومتعهدو نظائر آن

ج) امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توجه مسوولان ومدیران نظام جمهوری اسلامی رابه لزوم وتحقق اصول قانون اساسی جلب کرده و فرموده اند:

«من به همه مسوولین ودست اندرکاران سفارش میکنم که به هرشکل ممکن، وسائل ارتقاء اخلاقی وعلمی وهنری جوانان رافراهم سازید وآنان راتامرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوری ها همراهی کنید ورو ح استقلال وخودکفایی رادرآنان زنده نگهدارید» ایشان همچنین جوانان جامعه انقلابی واسلامی ایران رامخاطب قرارداده اند که: «خودتان رابرای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تارسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید» آرزو و آرمان امام خمینی این بود که جوانان دلیر و متعهد و هوشمند ایران چشم و چراغ نسل جوان در جهان امروز و فردا باشند. خواست نظام جمهوری اسلامی ایران درپرتو تعالیم اسلامی، اندیشه های امام خمینی و اصول قانون اساسی این است که:

بذر فضائل و کمالات اخلاقی ومعنوی دروجود جوانان بارور شود، چراغ فطرت در قلب‌های پاک وحقیقت طلب وخداجوی آنان روشن‌تر و نورانی‌تر گردد، استعداد قوای شایسته مقام انسانی و الهی نسل جوان در مسیر کمال و تکامل فعلیت پیدا کند، هویت دینی وملی وتاریخی آنان بیش از پیش شناخته شود و در جهت احیاء واعاده تمدن درخشان اسلام وایران سرمایه آنان باشد، اندیشه و آگاهی دینی آنان تقویت شده توان تحقیق و پژوهش درحوزه فرهنگ و تفکر و علوم اسلامی به تناسب مقتضیات زمان افزایش پیدا کند، در جهت شناخت دشمنان وتوطئه گران از توفیق و توانائی مستمر برخوردار شوند، در عرصه مدیریت‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی وسیاسی ونظائر آن امکان حضور بیشتر و مؤثرتری داشته باشند، موانع درسی و تحصیلی از برابر آنان برداشته شده راه رشد و ارتقاء علمی وصنعتی نسل جوان هموار گردد، به نیازهای طبیعی وخدا آفریده جسمی و روحی ومادی آنان باشیوه های مناسب پاسخ داده شود، مشکلات برقراری ارتباط آنان باجامعه ازحیث شغل ودرآمد وفعالیت سالم اقتصادی واجتماعی کاهش یابد، موانع توفیق درتشکیل خانواده وپاسداری از قداست و استحکام آن برطرف گردد. شادابی و قوت ونیرومندی نسل جوان درعرصه زندگی وسازندگی وآمادگی برای دفاع از کشور افزایش یابد استفاده از امکانات تفریحی و هنری در جهت تامین سلامت هرچه بیشتر روحی وجسمی آنان تسهیل یابد وسرانجام آنکه دولت و ملت و وسائل ارتباط جمعی، نسل جوان راکماکان در شمار مهم‌ترین سرمایه های اصلی و انسانی و در زمره بهترین تضمین کنندگان سلامت و سعادت، حیات و حرکت، توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور قرار داده حداکثر حمایت‌ها و مساعدت های ممکن را نسبت به آنان به عمل آورند ودرمسیر وصول به جامعه نمونه موعود ، حداکثر مسوولیت و اراده و ایمان را از آنان طلب کنند.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام