کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ورزش و جوانان

برخی مقررات در خصوص فدراسیون‌های چندرشته‌ای، صنفی، هیئت‌های استانی و شهرستانی و …

تشکیل انجمن‌های ورزشی در فدراسیون‌های چندرشته‌ای (تصویب‌نامه شماره 22403/ت55102هـ مورخ 7/3/1399 هیئت وزیران)

وزارت ورزش و جوانان

هیئت وزیران در جلسه 14/7/1398 به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- در فدراسیون‌های چندرشته‌ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع فدراسیون می‌رسد تشکیل می‌گردد. انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسایل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیر نظر فدراسیون خواهد بود. رؤسای انجمن‌های ورزشی که رشته/ رشته‌های ورزشی آنان در بازی‌های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند عضو دارای حق رأی در مجع عمومی فدراسیون مربوط هستند.

2- فدراسیون‌های ورزش‌های همگانی، روستایی و بازی‌های بومی-محلی، زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون‌های چندرشته‌ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجموع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

3- فدراسیون‌های پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

4- فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده‌دار اداره رشته‌های ورزشی در بین جمعیت‌های تحت پوشش وزارتخانه‌های مربوط هستند به عنوان فدراسیون صنفی شناخته می‌شوند. در مجمع عمومی این فدراسیون‌ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رأی حضور خواهد داشت.

5- آیین نامه نحوه فعالیت هیئت‌های استانی و شهرستانی در چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

6- آیین‌نام‌های مرتبط با اساسنامه فدراسیون‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می‌شود.

7- وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویبنامه و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون‌های ورزشی را برعهده خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت رییسه فدراسیون توسط رییس مجمع صادر می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام