کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ورزش و جوانان

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۴۲۰۱۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیئت وزیران)

وزارت ورزش و جوانان

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۸/۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره بند (۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب ۱۳۷۳ـ، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته/رشته‌های ورزشی تحت پوشش در کشور می‌باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید.

ماده ۲- فدراسیون عضو فدراسیون بین‌المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوط و سایر مجامع بین‌المللی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

ماده ۳- مقر فدراسیون شهر تهران است و تغییر آن با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

ماده ۴- نام اختصاری، پرچم، نشان و شعار فدراسیون به طور رسمی در مراجع ذی‌صلاح ملی و بین-المللی باید به ثبت رسیده و در انحصار فدراسیون باشد.

ماده ۵ – زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبات و متون رسمی داخلی باید به این زبان نوشته شود. مکاتبات بین‌المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.

ماده ۶- اهداف فدراسیون به شرح زیر است:

۱- توسعه و گسترش رشته/رشته‌های تحت پوشش در سراسر کشور و بین همه گروه‌ها و اقشار مختلف.

۲- ارتقای کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین‌المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی.

۳- تحکیم، تقویت و ترویج ارزش‌های فرهنگی – اخلاقی و رعایت بازی جوانمردانه.

۴- تحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی‌طرفی، عدالت و پاسخگویی دراجرای وظایف و اختیارات.

ماده ۷- وظایف و اختیارات فدراسیون به شرح زیر است:

۱- هماهنگ‌کننده و برگزارکننده مسابقات ورزشی در رشته‌های تحت پوشش در سطح کشور و در رده-های مختلف سنی با اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر تشکل‌های مجاز.

۲- انطباق مقررات فنی و ورزشی رشته‌های تحت پوشش با مقررات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین به آن پیوسته است.

۳- برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط اعم از مربیگری، داوری تخصصی و مدیریت تخصصی رشته/رشته-های مرتبط براساس مقررات ملی و بین‌المللی و صدور، لغو یا تمدید گواهینامه.

۴- تشکیل تیم‌های ملی زنان و مردان از بین نفرات شایسته در همه رده‌ها و رشته‌های تحت پوشش و تعیین کادر مدیریتی و فنی و انجام حمایت‌های لازم.

۵ – تدوین و انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی مربوط و نظارت بر اجرای آنها.

۶ – شرکت فعال در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط.

۷- میزبانی مسابقات و رویدادهای ورزشی و شرکت در مسابقات بین‌المللی.

۸ – انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- انجام فعالیت‌های اقتصادی و تبلیغاتی در راستای اهداف فدراسیون به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- نظارت و ارزیابی عملکرد فنی، ورزشی، اداری و مالی هیئت‌های ورزشی استانی.

۱۱- انجام تمهیدات لازم جهت کسب کرسی‌های بین‌المللی و حفظ آن.

۱۲- حل و فصل اختلافات ورزشی و فنی خود با نهادهای ورزشی داخلی ترجیحاً از طریق مذاکره یا داوری.

۱۳ – فراهم نمودن زمینه‌های حمایت‌های مادی و معنوی از ورزشکاران، دست‌اندرکاران و پیشکسوتان رشته‌های مرتبط براساس مقررات.

۱۴- استقرار نظام استعدادیابی ورزشی اعم از کشف، جذب و پرورش استعدادها.

۱۵ – تبادل دانش، تجربه و مهارت‌ها با نهادهای ورزشی داخلی و بین‌المللی.

۱۶ – همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون معاهده عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌ مبارزه با روزافزایی – مصوب ۱۳۹۰- و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی (دوپینگ).

۱۷- برنامه‌ریزی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی در رشته/رشته‌های تحت پوشش.

۱۸ – اعلام‌نظر تخصصی در ارتباط با صدور پروانه فعالیت باشگاه‌ها و عملکرد فنی آنها در رشته/رشته‌های تحت پوشش برابر قوانین و مقررات.

۱۹- تشویق و حمایت از مسؤولیت‌پذیری در قبال حفظ محیط زیست.

۲۰- حمایت از نهضت داوطلبی مرتبط با اهداف و وظایف.

۲۱- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فساد و تبعیض و خشونت در ورزش.

۲۲- صدور مجوز بهره‌برداری از تصویر، صدا و پخش مسابقات در رشته‌های تحت پوشش در چهارچوب مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط.

۲۳- رسیدگی به اختلافات و تخلفات اعضاء در چهارچوب مقررات مصوب.

۲۴- تهیه و ارایه گزارش عملکرد به مراجع ذی‌ربط.

۲۵- تشکیل کمیته‌های مورد نیاز در فدراسیون.

۲۶- رعایت اصل شفافیت مالی در اجرای فعالیت‌های تخصصی و عمومی مطابق مقررات مربوط.

تبصره ‌- فدراسیون‌ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ماده ۸ – اعضای فدراسیون به شرح زیر می‌باشند:

۱- اعضای حقوقی (دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌صلاح) شامل هیئت‌ها، باشگاه‌ها، تیمگان (لیگ)ها، تشکل‌های مرتبط، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سبک‌های ورزشی به عنوان اعضای اصلی فدراسیون پذیرفته می‌شوند.

۲- اعضای حقیقی که عضویت حداقل یکی از اعضای اصلی (اشخاص حقوقی عضو) فدراسیون را داشته باشند، به عنوان عضو وابسته به فدراسیون شناخته می‌شوند.

ماده ۹- شرایط عمومی عضویت و انصراف اعضای اصلی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تابعیت ایرانی.

۲- درخواست مکتوب و ارایه مجوز معتبر فعالیت ورزشی.

۳- التزام به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون، قوانین و مقررات، تصمیمات اتخاذشده و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط فدراسیون.

۴- التزام به حل و فصل اختلافات و دعاوی ورزشی در کمیته انضباطی فدراسیون مطابق با آیین‌نامه انضباطی مربوط.

تبصره ‌۱- دستورالعمل شرایط و ترتیب پذیرش یا انصراف از عضویت اعضای اصلی فدراسیون و شرایط اختصاصی عضویت در آن به پیشنهاد هیأت رییسه و تصویب مجمع عمومی فدراسیون تعیین می‌شود.

تبصره ‌۲- انصراف از عضویت اعضای اصلی از طریق درخواست کتبی عضو و تصویب هیأت رییسه فدراسیون و رأی مجمع عمومی صورت می‌پذیرد. تعهدات مالی اعضا به فدراسیون و سایر اعضا در صورت تأیید انصراف به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰- تعهدات اعضای فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اتخاذشده توسط فدراسیون، کنفدراسیون قاره‌ای و فدراسیون جهانی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.

۲- پرداخت حق عضویت و سایر وجوهی که براساس مقررات تعیین می‌شود.

۳- رعایت اصول ورزش جوانمردانه، قوانین و مقررات کشور، وفاداری، امانت‌داری و رفتار مناسب ورزشی و نیز تعهد به مبارزه علیه زورافزایی (دوپینگ) در تمامی اشکال آن.

ماده ۱۱- مجمع عمومی می‌تواند عنوان ریاست یا عضویت افتخاری فدراسیون را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته/رشته‌های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.

تبصره ‌- هیأت رئیسه می‌تواند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، نامزدهای واجد شرایط موضوع این ماده را به مجمع عمومی معرفی نماید. رییس یا عضو افتخاری می‌تواند بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

ماده ۱۲- ارکان فدراسیون به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت رییسه

۳- رییس فدراسیون

۴- بازرس قانونی

ماده ۱۳- مجمع عمومی عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری فدراسیون شناخته می‌شود و از ترکیب اعضای دارای حق رأی با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر ورزش و جوانان یا یکی از معاونین ایشان به عنوان نماینده وزارت.

۲- رییس یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور.

۳- رییس یا نایب رییس یا دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور و فقط در رشته‌های حاضر در بازی‌های پارالمپیک.

۴- رییس فدراسیون.

۵ – رؤسا یا سرپرستان هیئت‌های استانی و در صورت غیبت رییس، یک نفر از اعضای هیأت رییسه با معرفی رییس یا سرپرست هیئت.

۶ – مدیران عامل باشگاه‌های شرکت‌کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی

مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیأت مدیره به معرفی مدیرعامل.

۷- مدیران عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از اعضای هیأت مدیره به معرفی مدیر عامل و از بین بانوان.

تبصره ‌- ملاک عضویت باشگاه‌ها آخرین رده‌بندی مسابقات به پایان رسیده خواهد بود.

۸ – رییس یا نماینده فدراسیون ورزش دانش‌آموزی از بین اعضای هیأت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۹- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی از بین اعضای هیأت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۰- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش کارگری از بین اعضای هیأت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۱- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح.

۱۲- شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام‌الاختیار وی.

۱۳- سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران

فدراسیون مربوط.

۱۴- دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط.

۱۵- یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط.

۱۶- اتباع ایرانی عضو هیأت رییسه (رییس، نواب رییس، دبیرکل یا اعضاء) کنفدراسیون‌های قاره‌ای یا فدراسیون‌های جهانی در رشته/رشته‌های تحت پوشش حداکثر تا سه نفر برحسب سابقه عضویت در نهادهای موصوف.

تبصره ‌۱- در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی‌صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می‌تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.

تبصره ‌۲- دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون‌های موضوع بندهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیأت رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رییس فدراسیون و اعضای هیأت رییسه.

۲- تصویب عضویت فدراسیون در مجامع بین‌المللی ورزشی.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی‌ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید.

۴- تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت

قوانین و مقررات مربوط.

۵ – انتخاب سه نفر ناظر به منظور رأی‌گیری و شمارش آرا (در موارد اخذ رأی).

۶ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش مالی سالیانه.

۷- تصویب تشکیل شرکت‌های وابسته در راستای فعالیت‌های اقتصادی و تبلیغاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸ – تصویب برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه و متمم بودجه.

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و فعالیت‌های فدراسیون.

۱۰- تعیین حسابرس مستقل جهت رسیدگی به گزارش مالی سالیانه.

۱۱- تصویب حق عضویت پیشنهادی برای اعضای فدراسیون به پیشنهاد هیأت رییسه.

۱۲- تصمیم‌گیری در خصوص نامزدهای پیشنهادی هیأت رییسه، برای اعطای عنوان ریاست یا عضویت افتخاری.

۱۳- پذیرش یا لغو عضویت اعضای فدراسیون.

۱۴- انتخاب بازرس قانونی فدراسیون.

۱۵- انتخاب نواب رییس، خزانه‌دار، کارشناسان خبره، نماینده باشگاه‌ها (از بین مدیران عامل عضو) و نماینده هیئت‌های استانی (از بین رؤسای هیئت‌های استانی) جهت هیأت رییسه.

۱۶- تصویب ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ‌۱- انتخاب نواب رییس، خزانه‌دار وکارشناسان خبره بعد از انتخاب رییس و از بین نامزدهای پیشنهادی وی صورت می‌گیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام می‌شود.

تبصره ‌۲- دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت رییسه در مرتبه اول با تصویب هیأت رییسه و پس از برگزاری اولین انتخابات فدراسیون به پیشنهاد هیأت رییسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ‌۳- مصوبات مجمع نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات بین-المللی اتخاذ می‌شود.

ماده ۱۵- حدنصاب و تصمیمات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

۲- چنانچه مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع دیگری باید حداکثر ظرف (۱۵) روز کاری بعد از آن مجمع با همان دستور جلسه تشکیل گردد. در این صورت جلسه دوم با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. مگر این که موضوع دستور جلسه در مورد پیشنهاد اصلاح اساسنامه فدراسیون یا انتخاب و عزل رییس فدراسیون باشد که در این صورت حضور دو سوم اعضا الزامی است.

۳- رأی‌گیری برای انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیأت رییسه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، پذیرش یا اخراج یک عضو به صورت کتبی انجام می‌شود.

۴- برای عزل رییس فدراسیون، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی برای تشکیل مجمع فوق‌العاده و رأی نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است.

ماده ۱۶ـ

۱- جلسات مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می‌شود.

۲- هیأت رییسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل (۴۵) روز قبل از جلسه تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی فدراسیون اعلام نماید.

۳- دعوتنامه کتبی مجمع حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه به انضمام دستور جلسه، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوط برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۷ـ

۱- مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف – درخواست رییس مجمع.

ب – درخواست رییس فدراسیون.

پ – درخواست کتبی دو سوم اعضای هیأت رییسه.

ت – درخواست کتبی یک سوم اعضای مجمع.

۲- مندرجات دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

الف – دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست‌کنندگان پیشنهاد می‌شود.

ب – مذاکرات مجمع محدود به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص دستور خواهد بود.

۳- درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده برای رییس فدراسیون ارسال خواهد شد و اگر ظرف (۲۱) روز کاری رییس فدراسیون اقدامی نکند رییس مجمع اقدام به برگزاری خواهد نمود.

۴- تاریخ و دستور جلسه مجمع حداکثر (۱۵) روز کاری قبل از تاریخ جلسه از طرف

دبیرکل فدراسیون کتباً به اعضای مجمع اعلام خواهد گردید. در صورت استنکاف دبیرکل، یک نفر از طرف رییس مجمع این مسؤولیت را عهده‌دار خواهد شد.

ماده ۱۸ – هیأت رییسه بالاترین رکن اجرایی فدراسیون است و از ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱- رییس فدراسیون که همزمان ریاست هیأت رییسه را عهده‌دار است.

۲- دو نفر نواب رییس (یک نفر خانم و یک نفر آقا)، مجمع عمومی نایب رییس اول و دوم را تعیین می‌کند.

۳- خزانه‌دار.

۴- دو نفر از بین کارشناسان خبره رشته/رشته‌های مربوط (یک نفر از بین زنان).

۵ – دبیرکل به پیشنهاد رییس و تأیید هیأت رییسه.

۶ – نماینده منتخب هیئت‌های استانی.

۷- نماینده منتخب باشگاه‌های ورزشی (فقط در فدراسیون‌هایی که دارای مسابقات باشگاهی کشوری هستند).

۸ – یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه در رشته مرتبط با ورزش به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیأت رییسه و یک نفر از فدراسیون ورزش دانش‌آموزی در رشته مربوط با معرفی رییس فدراسیون دانش‌آموزی.

تبصره ‌۱- اعضای هیأت رییسه به صورت همزمان نمی‌توانند در سایر فدراسیون‌ها مسؤولیتی داشته باشند.

تبصره ‌۲- در صورت استعفا، فوت و یا الزامات قانونی برای کناره‌گیری هریک از اعضای موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) هیأت رییسه، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع فرد واجد شرایطی را تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی به صور موقت جایگزین خواهد کرد.

ماده ۱۹- عضویت در هیأت رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد.

تبصره – ‌‌رییس، دبیر کل و خزانه‌دار فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. حقوق و مزایای آنان براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیأت رییسه به شرح زیر است:

۱- تأیید دبیرکل، رؤسای کمیته‌های دایمی و موقت فدراسیون پس از پیشنهاد رییس فدراسیون.

۲- تأیید رؤسا، معاونین و اعضای کمیته‌های انضباطی بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۳- تصویب تشکیل کمیته‌های موقت درصورت نیاز به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۴- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های پیشنهادی کمیته‌های فدراسیون به پیشنهاد

رییس فدراسیون.

۵ – معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

۶ – تأیید آیین‌نامه‌های موردنیاز مانند آیین‌نامه مالی – معاملاتی، اداری – استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های فدراسیون و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۷- بررسی و تأیید عملکرد سالانه فدراسیون و ارایه آن به مجمع عمومی.

۸ – بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی یا متمم، برنامه‌های کوتاه مدت (تقویم سالیانه)، میان مدت و بلندمدت و ارایه به مجمع عمومی.

۹- بررسی و تأیید اصلاحات اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب اساسنامه در مراجع ذی‌ربط.

۱۰- پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین‌المللی ورزشی به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

۱۱- تأیید ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین مربوط و ارایه آن به مجمع.

۱۲- تصویب افتتاح یا بستن حساب‌های بانکی طبق مقررات مربوط.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که توسط مجمع یا رییس فدراسیون ارجاع می‌شود.

ماده ۲۱- رسمیت جلسات هیأت رییسه به شرح زیر است:

۱- جلسات هیأت رییسه با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات فوق‌العاده با اکثریت نسبی نصف به اضافه یک رسمیت خواهد داشت.

۲- در صورت تساوی آرا، رأی رییس فدراسیون تعیین‌کننده خواهد بود.

۳- تصمیمات متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

۴- رییس فدراسیون دستورجلسه را تعیین می‌کند. اعضای هیأت رییسه می‌توانند پیشنهادات خود را جهت گنجاندن در دستور جلسه حداکثر (۷) روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیأت رییسه برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند.

۵ – اگر یک دوم اعضای هیأت رییسه درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده را داشته باشند، رییس فدراسیون باید ظرف (۴۸) ساعت نسبت به برگزاری جلسه اقدام نماید.دستورجلسه توسط پیشنهاددهندگان تعیین می‌شود.

ماده ۲۲- شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون به شرح زیر است:

۱- شرایط عمومی نامزدها:

الف – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

پ – عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی با تأیید مراجع ذی‌صلاح.

ت – دارا بودن حداقل سن (۳۵) سال و حداکثر (۶۵) سال.

ث – دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن (۵) سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی.

ج – دارابودن شرط وثاقت و امانت.

۲- رییس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای حداکثر دو دوره دیگر (جمعاً سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.

۳- در صورتی که رییس فدراسیون، یکی از اعضای هیأت رییسه جهانی یا رییس، نایب رییس و دبیرکل کنفدراسیون‌های آسیایی مربوط باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست‌های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.

ماده ۲۳- وظایف واختیارات رییس فدراسیون به شرح زیر است:

۱- نمایندگی فدراسیون در سازمان‌ها، مراجع و محاکم قضایی، اداری و ثبتی با حق توکیل به غیر.

۲- حضور در مجامع و رویدادهای بین‌المللی.

۳- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت رییسه.

۴- هدایت و نظارت برسازمان اداری فدراسیون.

۵ – برقراری ارتباط با اعضای فدراسیون و سایر سازمان‌های ملی و بین‌المللی.

۶ – انتصاب یا عزل دبیرکل، رؤسای کمیته‌ها، معاونین و اعضای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تأیید هیأت رییسه.

۷- برگزاری و اداره جلسات هیأت رییسه.

۸ – انجام اقدامات لازم در جهت تأمین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز فدراسیون از طرق قانونی.

۹- پیشنهاد نواب رییس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره به مجمع عمومی.

تبصره ‌۱- کلیه مکاتبات اداری با امضای رییس فدراسیون و کلیه اسناد اداری و مالی و قراردادها و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصل از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب با امضای رییس و خزانه‌دار فدراسیون معتبر است.

تبصره ‌۲- رییس فدراسیون می‌تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد، به تشخیص و مسئولیت خود به نواب رییس و دبیرکل تفویض نماید.

ماده ۲۴- در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس اول و دوم به ترتیب عهده‌دار امور جاری فدراسیون خواهند بود،‌ همچنین نواب رییس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره ‌‌کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان زیر نظر نایب رییس زن فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون اداره می‌شود.

ماده ۲۵- فدراسیون به منظورتسهیل در انجام امور فنی و اجرایی خود کمیته‌هایی به ترتیب زیر ایجاد می‌نماید:

۱- کمیته‌های دایمی:

الف – تعداد، ترکیب و وظایف این کمیته‌ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرکل فدراسیون تدوین و به تصویب هیأت رییسه فدراسیون می‌رسد.

ب – رؤسای کمیته‌ها به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیأت رییسه از بین افراد مجرب و متخصص دارای شرط وثاقت و امانت انتخاب خواهند شد.

پ – دبیران کمیته‌ها ازبین کارکنان فدراسیون به پیشنهاد رییس کمیته و حکم دبیرکل فدراسیون منصوب و بدون حق رأی در کمیته‌ها انجام وظیفه می‌نمایند.

ت – کلیه پیشنهادات کمیته‌ها از طریق دبیرکل و پس از تأیید رییس فدراسیون به هیأت رییسه تقدیم می-شود.

ث – اعضای کمیته‌ها به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس فدراسیون ازبین زنان

(حداقل یک سوم اعضای کمیته) و مردان متخصص و متعهد انتخاب می‌شوند.

۲- کمیته‌های موقت:

کمیته‌های موقت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب هیأت رییسه برای انجام وظایف و شرایط خاصی در یک دوره زمانی محدود تشکیل می‌شود. هر کمیته یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و چند عضو را برای این کمیته‌ها خواهد داشت. وظایف و نحوه عمل این کمیته‌ها براساس دستورالعملی است که توسط هیأت رییسه تصویب می‌شود.

ماده ۲۶ـ

۱- دبیرکل مسئولیت امور اجرایی فدراسیون را برعهده دارد و با حکم رییس فدراسیون منصوب می‌شود.

۲- دبیرکل باید حایز شرایط زیر باشد:

الف – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب – تابعیت ایرانی و سکونت در شهر مقر فدراسیون.

پ – دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و آشنایی به زبان انگلیسی.

ت – دارا بودن سابقه فعالیت و مدیریت در ورزش.

ث – عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی یا دیگر مراجع ذی‌صلاح.

ج – عدم عضویت در مدیریت‌های مرتبط با رشته/رشته‌های تحت پوشش فدراسیون در زمان تصدی.

تبصره ‌‌- دبیر کل نمی‌تواند همزمان در پست دیگری شاغل باشد.

۳- وظایف زیر به عهده دبیرکل است:

الف – اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیأت رییسه بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های موجود تحت نظارت و هدایت رییس فدراسیون.

ب – شرکت در جلسات مجمع عمومی، هیأت رییسه، کمیته‌های دایمی و موقت بدون حق رأی.

پ – برگزاری جلسات مجمع عمومی، هیأت رییسه و دیگر ارکان وابسته به فدراسیون.

ت – تنظیم صورتجلسه برای جلسات مجمع عمومی و هیأت رییسه و ابلاغ مصوبات آنها به مراجع ذی‌ربط.

ث – امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و‌نامه‌های اداری براساس اختیارات حاصل از آیین-نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب.

ج – مدیریت امور اداری فدراسیون بر اساس تشکیلات مصوب و ضوابط اداری و مسایل مرتبط با منابع انسانی با هماهنگی رییس فدراسیون.

چ – تهیه و ارایه عملکرد سالانه و برنامه‌های فدراسیون به هیأت رییسه.

ح – تهیه و ارایه بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقویم‌های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فدراسیون به هیأت رییسه.

خ – تهیه و ارایه پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات ورزشی ذی-ربط فدراسیون به هیأت رییسه.

د- اجرای سایر وظایف تفویضی ازسوی رییس فدراسیون.

 تبصره – دبیرکل فدراسیون در صورت نامزدشدن برای پست‌های هیأت رییسه باید

(در زمان ثبت نام) از مسئولیت دبیرکلی استعفا دهد و فرد دیگری برابر اساسنامه جایگزین شود.

ماده ۲۷- کمیته انضباطی شامل کمیته بدوی و کمیته تجدیدنظر می‌باشد.

۱- کمیته‌های انضباطی متشکل از (۳) نفر عضو اصلی شامل رییس، نایب رییس، یک عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل می‌باشد. رییس و نایب رییس باید دارای مدرک حداقل کارشناسی حقوق و سه سال سابقه قضایی و یا (۵) سال سابقه فعالیت حقوقی باشند.

۲- به منظور انجام امور دبیرخانه کمیته یک نفر ازبین کارکنان فدراسیون توسط دبیرکل منصوب می‌شود. غیبت وی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

۳- اعضای کمیته دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیأت رییسه به مدت (۴) سال منصوب می‌شوند. در صورت استعفا، فوت و برکناری هریک از اعضا مطابق فرآیند انتخاب عمل می-شود.

تبصره ‌۱- هیچ یک از اعضای کمیته بدوی نمی‌توانند همزمان عضو کمیته تجدید نظر باشند و یا در تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته بدوی به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره ۲- رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان پذیر است.

تبصره ۳- آرای کمیته بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است.

ماده ۲۸- در صورتی که فدراسیون جهانی مرتبط، دیوان حکمیت بین‌المللی ورزشی (CAS) را به رسمیت شناخته باشند فدراسیون می‌تواند از احکام کنفدراسیون قاره‌ای یا فدراسیون جهانی در این مرجع فرجام‌خواهی نماید.

ماده ۲۹ـ

۱- خزانه‌دار به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب مجمع عمومی انتخاب و مسؤولیت اجرایی امور مالی و درآمدی و نگهداری حساب‌ها و اموال فدراسیون برعهده وی خواهد بود.

۲- خزانه‌دار باید واجد شرایط زیر باشد:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب – دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط با امور مالی.

پ – دارا بودن حداقل پنج سال سابقه حسابداری یا تصدی امور مالی.

ت – نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.

ث – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان).

تبصره – وظایف و اختیارات خزانه‌دار به موجب آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون

تعیین می‌شود.

ماده ۳۰- حسابرس مستقل از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی به پیشنهاد هیأت رییسه از سوی مجمع عمومی تعیین و بر اساس قوانین و مقررات حسابرسی، مسؤول رسیدگی و ارایه گزارش عملکرد مالی فدراسیون به مجمع می باشد. حسابرس برای هرسال تعیین می‌گردد و انتخاب مجدد وی جمعاً برای دو سال بلامانع است. مجمع می‌تواند سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید.

ماده ۳۱- بازرس اصلی به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- نظارت براجرای آیین‌نامه‌ها و عملکرد فدراسیون.

۲- انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و ارجاعی مجمع.

۳- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.

تبصره ۱- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.

تبصره ۲- بازرس به طور هم زمان نمی‌تواند در هیچ یک از مناصب فدراسیون خود یا سایر فدراسیون‌ها مسؤولیت داشته باشد.

ماده ۳۲- امور مالی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- دوره مالی فدراسیون به مدت یک سال از آغاز فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هرسال می‌باشد.

۲- درآمد و مخارج فدراسیون باید در دوره مالی برآورد گردیده و در قالب بودجه به مجمع عمومی پیشنهاد گردد.

۳- خزانه‌دار موظف است واپایش (کنترل) و تراز حساب‌های مالی و بودجه فدراسیون را تا آخر دوره مالی هر سال (پایان اسفند ماه) پیگیری و تنظیم نماید.

۴- کلیه کمک‌ها و درآمدهای ارزی و ریالی فدراسیون باید به حساب‌های بانکی مجاز و به نام فدراسیون واریز و کلیه هزینه‌ها نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل بودجه این حساب‌ها انجام پذیرد.

تبصره ‌ثبت و ضبط هرگونه کمک غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان اموال فدراسیون ضروری است.

ماده ۳۳- منابع مالی فدراسیون در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:

۱- کمک‌های مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی و مجامع ملی و بین‌المللی.

۲- درآمد حاصل از برگزاری مسابقات و برنامه‌های ورزشی وآموزشی (کلاسهای مربیگری، داوری، مدرسی و دوره‌های ارتقای فنی و کارآموزی) و فروش بلیط و دریافت حقوق انحصاری این برنامه‌ها.

۳- دریافت کمک‌های اهدایی و سایرمنابع مالی شامل اموال منقول یا غیرمنقول به‌صورت رایگان.

۴- درآمد حاصل از نشر و فروش کتب، جزوات، عکس‌ها، نمایک (اسلاید)ها، فیلم‌ها، مقالات و نشریات ورزشی.

۵ – درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون.

۶ – درآمد حاصل از دریافت حق عضویت سالانه اعضا بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی هیأت رییسه و تصویب مجمع عمومی.

۷- درآمد حاصل از دریافت حق اعتراض و جرایم نقدی براساس آیین‌نامه انضباطی.

۸ – اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت رییسه.

۹- درآمد حاصل از انجام فعالیت‌های اقتصادی و تبلیغاتی از طریق تأسیس مؤسسات و شرکت‌های تجاری با تصویب هیأت رییسه.

۱۰- درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی و چندرسانه‌ای، تبلیغات، سامانه هواداری و سایر موارد مشابه.

۱۱- درآمد حاصل از منافع مالی ناشی از حقوق واگذار شده فدراسیون.

۱۲- درآمد حاصل از نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان.

۱۳- درآمد حاصل از حضور تیم‌ها، بازیکنان و کادر فنی در مسابقات تیمگان (لیگ) و قهرمانی باشگاه‌ها.

۱۴- درآمد حاصل از بازاریابی ورزشی.

۱۵- سایر درآمدهای قانونی مربوط.

تبصره ۱- میزان و نحوه وصول درآمدهای ناشی از بندهای (۲) و (۵) و(۱۰) تا (۱۵) وفق قوانین و مقررات مربوط براساس آیین‌نامه پیشنهادی هیأت رییسه و تصویب مجمع عمومی می‌باشد.

تبصره ۲- فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب و در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب سالیانه هزینه نماید. درهر صورت مدیران فدراسیون نباید تعهد مازاد بر اعتبار پیش‌بینی شده ایجاد نمایند

ماده ۳۴- هیئت‌های ورزشی استان‌های کشور، مؤسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته / رشته‌های ورزشی در استان می‌باشند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می‌شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت نمایند.

ماده ۳۵- مقررات این اساسنامه درخصوص فدراسیون‌های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش‌آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می‌باشد.

ماده ۳۶- این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۴/۵ و اصلاح آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۵۲۹۱/ت۴۹۱۱۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ می‌شود.

این اساسنامه به موجب‌نامه شماره ۱۰۲/۲۶۶۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

مطالب مرتبط:

اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام