کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

میزان حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی و کارمندان دستگاه‌های دارای مقررات خاص

تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیـره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص استخدامي (بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکت‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸ که طی نامه شماره ۲۱۹۷۸۱- ۸/۱۱/۱۳۸۸ از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر تعیین و برقرار می شود:

۱- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و کارمندان دستگاه‌های مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال ۱۳۸۸، پانزده درصد (۱۵%) به نسبت سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد.

تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال ۱۳۸۸ به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاه‌های مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود.

۲- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (۱) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.

۳- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه برای کارمندان مرد متأهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (۰۰۰/۶۰۰) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد.

تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (۰۰۰/۱۰۰ ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (۰۰۰/۶۰۰ ریال) اضافه می شود.

۴- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند ۱ این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر (همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال ۱۳۸۷ برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تأیید، امکان پرداخت آن فراهم شود.

۵- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال ۱۳۸۹ بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تأثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و …، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند.

۶- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده ۱ نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال ۱۳۸۷ به صورت مستمر ( همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود.

۷- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است.

۸- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.

۹- در اجرای ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ کسور بازنشستگی کسر نمی شود.

لطف الله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام