کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

نحوه پرداخت حقوق ایام مرخصی بیماری صعب العلاج «در مدت زائد بر یکسال»

نحوه پرداخت حقوق ایام مرخصی بیماری صعب العلاج «در مدت زائد بر یکسال» (بخشنامه شماره ۹۴۰۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با استناد به بندهای ۴ و ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به اینکه به موجب ماده (۱) آیین نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیأت محترم وزیران) آیین نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ شرایط آیین نامه اجرایی فوق تنفیذ گردیده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۷ آیین نامه مرخصی ها مقرر شده بود به مستخدمین در مرخصی بیماری های صعب العلاچ در مدت زائد بر یکسال فقط حقوق پرداخت گردد که در این زمینه با توجه به روشن نبودن واژه «حقوق» در قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه ها استعلام های زیادی نموده بودند و امکان اتخاذ رویه واحد برای آنها وجود نداشت، مقرر نمود:

به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (تابع صندوق بازنشستگی کشوری) که در مرخصی بیماری صعب العلاج «در مدت زائد بر یکسال» به سر می برند تا هنگامی که مشمول ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری قرار نگرفته اند، حقوق ثابت پرداخت گردد.

غلامحسین الهام- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام