کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق در سال 99

افزایش ضریب حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همسان سازی حقوق در سال ۹۹

(تصویبنامه شماره 3707/ت57594هـ مورخ 20/1/1399 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 20/1/1399 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بندهای (الف) و (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399، پانزده درصد (15%) نسبت به سال 1398 افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نخواهد بود.

ماده۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان هجده میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد و پنجاه (۷۵۰ر۱۵۲ر۱۸) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند .

ماده۳ـ در اجرای بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، متناسب سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال ماده (۱) این آیین نامه با افزایش امتیازات گروه های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب دو هزار و چهارصد و سی و هشت (۴۳۸ر۲) ریال اعمال می گردد. افزایش ناشی از اجرای قسمت اخیر ماده (۱) این آیین نامه و این ماده، حسب مورد به صورت جداگانه در حکم حقوقی ذی نفعان درج می گردد.

تبصره۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال می باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، ابلاغ خواهد شد. همچنین افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آن ها در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۴) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۱) ریال است نیز در اولویت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین تر از ضریب افزایشی بیشتری برخوردار شوند.

تبصره۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده۴ـ سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این آیین  نامه اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مطالب مرتبط:

تعیین ضریب افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها سال 98

تعیین ضریب افزایش حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام